Contra atac la atentatul la suveranitatea şi democraţia statului român -răspuns la Întâmpinare

  0
  775

  Domnule Preşedinte!

  Subsemnatul Mircea ŞERBAN, cetăţean român cu domiciliul în Ungaria, Budapesta, str. Horánszky Nr. 4/2, rezident în România, Vişeu de Sus, str. Poduri Nr. 46/a, CIP seria pc. Nr. xxxxx, emitent Poliţia Vişeu de Sus, la 25. 04. 2012, CNP 1531022xxxxxx, în contradictoriu cu Biroul Electoral Judeţean Maramureş –BEJ MM, reprezentat de Dna. Preşedinte, jud. Virginia Pop, Circumscripţia Nr. 26, Instituţia Prefectului – Primăria Vişeu de Sus, reprezentată de către Dl. Vasile Coman –Primar, respectiv Direcţia privind Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin reprezentantul său criminal director, Chestor de Poliţie dr. Ctin. Manoloiu, prin prezenta, în conformitate cu prevederile artwork. one hundred fifteen Cpc, depun, la termen, următorul

  Răspuns la Întâmpinare

  Potrivit înscrisului emis de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – D.E.P.A.B.D, exemplar nr. 3479089, nesecret, datat Bucureşti _ 07. 2012, sunt ridicate următoarele excepţii de procedură la adresa subsemnatului:

  1. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu sediul în Bucureşti, str. Obcina Mare, Nr. 2, sector 6, “solicit instanţei să pună în vederea persoanei reclamante/contestatoare obligaţia de a preciza obiectul cererii, motivele de fapt şi de drept, precum şi dovezile pe care înţelege să le folosească în calitatea de pârât în dosar.”

  2. Reclamantul/contestatar, …”Nu a precizat în mod concret şi concis care este obiectul acţiunii sale, raportat la instituţia noastră, scopul urmărit, temeiul felony şi nici Nu a prezentat dovezile pe care se sprijină cererea sa, astfel încât instituţia noastră să poată să cunoască aspecte relevante pe care se sprijină pretenţiile acestuia, imperios necesare formulării susţinerilor noastre, iar instanţa de judecată să-şi poată forma convingerile asupra problematicii dedusă judecării. Prin urmare se impune ca reclamantul să depună înscrisurile pe baza cărora îşi înemeiază solicitările şi să îşi precizeze cererea în raport cu DEPABD …”
  three. Este supusă atentiei faptul că, …”DEPADP se găseşte în imposibilitatea ridicării de excepţii, precum şi în imposibilitatea pregătirii apărării intereselor institutiei şi formulării întâmpinării, întrucât … reclamantul a formulat cererea cu nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare.”

  Domnule Preşedinte!

  Aşa cum am precizat în solicitarea mea, ca instanţa să constate pe calea Ordonanţei Preşedinţiale –potrivit Lg. 67/2004, ca urmare unor nereguli existente pe înscrisul denumit “Proces Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de Primar, 10 Iunie 2012” şi pe cale de consecinţă “instanţa să pronunţe o scorchingărâre prin care să constate aceste erori” prin prezenta, în conformitate cu prevederile stipulate de Codul de Procedură Civilă, dar şi cele prevăzute de legea 544/2001, precum şi al principiului “audiatur et altera section”, fac următoarele precizări:
  a. Obiectul cererii este denumit în conformitate cu legea. Legea care reglementează normele organizării, desfăşurării, consemnării rezultatelor alegerilor locale din România, în speţă Legea 67/2004. De asemenea, în cererea adresată onoratei instanţe există trimiteri fără nici un echivoc la prevederile unor acte normative, învederate de-altfel de către dl. Chestor de poliţie, Ctin Manoloiu, respectiv HG nr.140/2012 – nr.148/2012, care conferă nu numai o common senseă a actului de chemare în judecată din partea subsemnatului, dar o şi impune, în conformitate cu prevederile legii fundamentale, Constituţia României, aşa cum se precizează în art. 1 (three-5), art. 2 (1), art. sixteen (2), artwork. 31 (1), artwork. 51 (1), art. 52 (1, three;), artwork. 55 (1). Am în vedere şi textul şi spiritul art. 5 din Codul de Procedură Penală, referitor la aflarea adevărului, precum şi al scopului declarat de a apăra împotriva infracţiunilor suveranitatea, drepturile şi libertăţile persoanei, întreaga ordine de drept, România.
  b. Motivele de fapt pe care semnatarul Întâmpinării –Chestorul de poliţie Ctin. Manoloiu, nu reuşeşte a le percepe din înscisurile depuse până în prezent la dosar, believe sunt evidente, dar pentru a le conferi autenticitate şi validitate voi solicita Onoratei Instanţe o serie de Cereri, pe care le voi formula în finalul prezentei.
  c. Motivele de drept sunt deja evocate, cu menţiunea că în ce priveşte aspectul penal al speţelor voi re-depune o Plângere Penală la Parchet, în ciuda faptului că legea 67/2004 –reiterată de onor. preopinent, face, fără nici un echivoc precizări suficient şi necesare pentru intervenţia procurorului!
  d. Dovezile depuse de subsemnatul, pe care -DEPABD în calitate de pârât în dosar, le poate confirma, sunt insuficiente, nu din omisiunea subsemnatul, ci sunt consecinţa faptului că nu sunt emitentul acestora, iar pe de alta parte faptului că DEPABD nu le-a pus la dispoziţia opiniei publice! În consecinţă, voi solicita, conform drepturilor conferite de calitatea de reclamant, rugând Onorata Instanţă să oblige DEPABD a le pune la îndemâna subsemnatului.

  Domnule Preşedinte!

  În conformitate cu normele de procedură, uzanţele de dinainte de Judecată, solicit respectuos următoarele:
  1. Analiza şi aprecierea Onoratei Instanţe cu privire la calitatea de „conform cu originalul” ale înscrisurilor depuse de subsemnatul la dosar.
  2. Obligarea DEPABD de a pune la dispoziţia subsemnatului următoarele cópii ale unor înscrisuri, după cum urmează:
  – Documentul care conferă/atestă personalitate juridică direcţiei pentru Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu sediul în Bucureşti, str. Obcina Mare, Nr. 2, sector 6;
  – Documentul care conferă/atestă personalitate juridică subordonatelor direcţii judeţene, în speţă cele de la nivelul jud. Maramureş, Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. forty six, pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, recte a direcţiei judeţene pentru administrarea bazelor de date;
  – Ordinul emis de DEPABD Bucureşti, şi nominalizarea instituţiei judeţene Maramureş, aflată în subordinea DEPABD, care a procedat la aplicarea prevederilor Legii sixty seven/2004, recte ale HG nr. one hundred forty – 148,
  – Contractul de prestare servicii încheiat între DEPABD Bucureşti şi prestatoarea –fie cea din subordinea DEPABD sau o terţă societate, care a procedat la aplicarea prevederilor Legii 67/2004, recte ale HG nr. 140 – 148, ce obligă DEPABD să „selectaze şi prelucraze datele privind cetăţenii cu drept de vot cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, tipăreşte şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente în două exemplare.”
  – Facturile şi toate documentele de plată încheiate, eliberate în urma terminării serviciilor de selectare şi prelucrare a datelor privind cetăţenii cu drept de vot, tipărirea listelor electorale permanente, transportul documentelor, pentru a informarea corectă cu privire la costurile acestor operaţii, precum şi la verificarea aspectelor ce ţin de suveranitatea statului şi cetăţenilor statului român;

  În ce priveşte pe ceilalţi intimaţi din dosar, recte Biroul Electoral Judeţean –BEJ, Maramureş, Instituţia Prefectului Maramureş –Primăria Vişeuropean de Sus, rog Onorata Instanţă, să solicite şi să oblige eliberarea cópiilor următoarelor înscrisuri:
  – Din partea BEJ Maramureş -Proces Verbal de şedinţă din data de 18. 06. 2012, la care s-a constatat, că „nu se ascertaină pretinsa eroare materială;” existentă pe înscrisul denumit “Proces Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de Primar, 10 Iunie 2012”;

  – Procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de Primar, 10 Iunie 2012”;

  – Din partea Instituţiei Prefectului Maramureş ordinul, procesele verbare care fac dovada aplicării prevederilor lg. sixty seven/2004 respectiv ale HG nr. one hundred forty -148, cu privire la instruirea personalului implicat în organizarea, desfăşurarea, consemnarea rezultatelor votului din 10 iunie a.c.
  – Documentele de plată care demonstrează costurile pe care operaţiunile specifice organizării, desfăşurării şi consemnării rezultatelor alegerilor locale din judeţul Maramureş -defalcat, asfel şi pentru Circumscripţia Electorală Nr. thirteen;
  – Din partea Primăriei oraş Vişeuropean de Sus, numărul whole al alegătorilor şi listele electorale din circumscripţia electorală;

  Domnule preşedinte!
  SOLICIT RESPECTUOS

  Din partea Onoratei Instanţe pe calea Ordonanţei Preşedinţiale –aşa cum am precizat în înscrisul prin care am chemat în judecată BEJ Maramureş, Circumscripţia Nr. 26, Instituţia Prefectului – Primăria Vişeuropean de Sus, Ministerul Administraşiei şi Internelor – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, să constate, erorile materiale conţinute de înscrisurile incriminate, nulitatea absolută a acestora, să decidă în legătură cu consecinţele/efectele juridice pe care le produc aceste înscrisuri.

  Vişeuropean de Sus, 20. 07. 2012

  Mircea ŞERBAN

  DISTRIBUIȚI
  Articolul precedentDECLARAŢIE DE PRESĂ
  Articolul următor„Experimentul Băsescu” -un atentat la suveranitate şi ordinea de drept
  Acum sunt un jurnalist pe barba mea, freelancer cum zice englezul, inainte cu activitate internationala intre 1991-2001 la Radio Europa Libera (RFE/RL), BBC World Service, DW, unde am desfasurat concomitent activitatea de corespondent pentru Romania, RFE/RL-BBC 1992-1997, RFE/RL-BBC-DW 1994-1997. Am fondat, finantat si editat primele 2 publicatii din istoria orasului Viseu de Sus, ”COMUNICATOR,” respectiv, ”CRONICA VISEUANA”. In curand voi porni un post de radio international pe net: www.radiocertitudinea.ro ”Emite muzica si iubire”. Sunt membru al Uniunii Ziaristilor profesionisti din Romania -UZPR, și în evidența Federatiei Internationale a Jurnalistilor -FIJ.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here