Scrisoare -deschisă, către procuror!

  2
  896

  Presa din România este posesoare a suficiente înscrisuri prin care este probat derizoriul în care se află Justiţia din ţara noastră. Nu numai cetăţeanul, dar însuşi statul este lăsat la cheremul infractorilor, întreaga ordine de drept fiind într-o evidentă izbelişte. Enclavizarea României este girată de Parchet, în fapt acest fenomen fiind nu numai expresie a politicianismului la care se dedă clasa politică, dar -ceea ce este extrem de grav, este o realitate pornită din sălile de tribunal, din sistemul de jurisprudenţă românească! Deocamdată, o probă, nativeă…

  Cetăţene Valentin PANŢURU!

  Dumneata eşti semnatarul unui înscris ce poartă antetul şi stema scumpei noastre patrii, România, a Ministerului Public, recte a Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişecu de Sus, având numărul 667/VIII/1/2012, destinatarul fiind Mircea Şerban, Vişeu de Sus, str. Poduri, nr forty six/a, jud. Maramureş.
  Reproduc vital textul semnat de dumneata: …

  „Vă comunicăm că petiţia dvs. intitulată „plângere penală prealabilă” adresată Judecătoriei Costeşti, înregistrată sub nr. 280/02. 11. 2012, ne+a fost trimisă nouă spre ableă soluţionare, conform art. 222 alin. 7 c.p.p şi artwork. 30 lit. a c.p.p.
  Aspectele semnalate de dvs. nu sunt de natură penală. Insulta şi calomnia au fost dezincriminate.

  Prim procuror delegat
  Panţuru Valentin

  P.V/B.A/2 ex”

  Articolele invocate de dumneata –cetăţene semnatar, potrivit Codului de Procedură Penală, arată astfel: …
  222.
  „Plângerea este încunoştiinţarea făminimizeă de o persoană fizică sau de o persoană juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.
  (7) Plângerea greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite organului in a position.

  30.
  Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în ţară. (1) Competenţa după teritoriu este determinată de: … (a) locul unde a fost săvârşită infracţiunea.”

  Pentru ca cititorii să înţeleagă despre ce faptă penală am încunoştiinţat Judecătoria Costeşti –Argeş, am să reproduc şi acel înscris, după cum urmează: …

  Mircea ŞERBAN
  435700 -Vişeu de Sus
  Str. Poduri Nr. forty six/a
  Maramureş
  mirceaserban_mircea@yahoo.fr
  GSM: 0753/694777. 0734/519031

  JUDECĂTORIA COSTEŞTI
  Str. Victoriei, Nr. seventy two
  Costeşti -Argeş
  Tel: 0248/672 861
  Fax:0248/672 774
  electronic mail: jud-costesti@just.ro

  Doamnă preşedinte

  Subsemnatul Mircea ŞERBAN, cetăţean român cu domiciliul în Ungaria, VIII Budapesta, str. Horánszky Nr. four/2, rezident în România, 435700 Vişecu de Sus, str. Poduri Nr. 46/a, Maramureş, CNP 1531022xxxxx, supun atenţiei d-voastră această

  PLÂNGERE PREALABILĂ

  Împotriva cetăţeanului XXX xxxx, născut la 17. 05. 1970 în Costeşti –Argeş, tel. 0753/xxxxxx, 0763/xxxxxx, autor al unor fapte incriminate de legea penală.

  În fapt
  personal nu îl cunosc pe numitul xxxx xxxxx dar acesta a fost în raporturi de colaborare cu avocata baroului Bucureşti xxxx xxxx, raporturi care au încetat, iar pentru serviciile fălovable numitul a fost retribuit.
  De câtva timp acest ins, care şi-a însuşit –din surse necunoscute mie, numerele-mi de telefon, mă deranjează cu apeluri şi mesaje SMS, în ciuda faptului că a fost avertizat de subsemnatul că faptele lui au caracter infracţional.
  malesţionez că, prietena şi viitoarea mea soţie, xxxx xxxxx se află actualmente la studii în republica franceză, împreuna cu copiii.
  Anexez, pentru probatoriu, textele SMS, care îl incriminează pe cetăţeanul sus menţionat.

  În drept
  Faptele numitului xxxx xxxxx, sunt încadrate şi pedepsite de artwork. 206, 208, Cp (ediţia 2009), ameninţare recte, hărţuire, în consecinţă, potrivit art. 288 Cpp (ediţia 2010), rog cercetarea şi pedepsirea făptuitorului, de asemenea rog eliberarea autorizaţiei necesare pentru interceptarea convorbirilor si comunicaţiilor SMS ale persoanei incriminate.

  Vişeuropean de Sus, la 01. 11. 2012
  Mircea Şerban
  Ex corespondent
  BBC, DW, RFE/RL

  Aşadar, plângerea prealabilă pe care am trimis-o –corect autorităţii administrativ competente, face informare despre următoarele fapte: însuşire fără accept de informaţii personal, ameninţare şi hărţuire.
  Aceste fapte sunt consemnate şi pedepsite de Codul Penal şi, conform probatoriului anexat plângerii, am oferit indicii suficient şi necesare pentru a demara ancheta penală, în urma căreia autoritatea judecătorească urma a se pronunţa.

  Recitind rezoluţia redactată şi semnată de dumneata, cetăţene Valentin Panţuru, Prim procuror –cu delegaţie, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeuropean de Sus, pot afirma că sunt în posesia unei probe ce demonstrează faptul că, este încălcată deliberat deontologia profesională aşa cum este prevăzută de Codul Penal, în sensul că, persoana mea este abandonată de către autoritatea penală şi este lăsată la cheremul unui autor a trei fapte cu caracter penal.
  Încadrarea dumitale, recte: insulta şi calomnia, nu se regăsesc nici în textul plîngerii prealabile semnate şi expediate de persoana mea dar, nici în probatoriul anexat plângerii!
  Dincolo de faptul că posed dovada unei crase superficialităţi, suspiciunea incapacităţii profesionale fiind aprecită de încadrarea eronată a unor fapte, sunt în drept a-ţi cere răspunsul la întrebarea:
  De ce faci de râs Justiţia românească?

  submit Scriptum:

  Instituţia statului de drept -profundă expresie constituţională a democraţiei, este subjugată de persoane care ocupă, vremelnic, diferite nivele ale celor 3 + 1 puteri din România, care au uzurpat fondul acestor autorităţi, aruncând la gunoi prestanţa obţinută de-a lungul unei istorii, relativ tinere, a statului român.
  „Războiul între palate” ce se desfăşoară cotidian de mai bine de 2 decenii are consecinţe grave asupra suveranităţii statului şi cetăţeanului român, care este frustrat de un minim confort în schimbul loialităţii sale, exprimată mai ales prin impozitele şi taxele plătite cu mari sacrificii personale de fiecare contribuabil!
  Pentru că mafia din justiţie este deja un fenomen vizibil pentru oricine interesat să vadă sălile de tribunal (evaziunea fiscală practicată de avocaţi, erorile de procedură, asistarea jafului de către chiar Procurorul general al României!), subsemnatul protestez public împotriva acestor abuzuri şi solicit CE, UE, Adunării Parlamentare a CE monitorizarea întregului sistem al serviciilor de Justiţie din România!
  În episodul următor voi semnala câteva cazuri care demonstrează, fără echivoc faptul că, legea este interpretată la voia bunului plac al persoanei aflată în jilţul preşedintelui de instanţă astfel, contribuţia magistraţilor la enclavizarea României fiind determinantă!
  Un alt side de crasă indolenţă pe care magistraţii o demonstrează faţă de prevederile legii electorale are susţinere tacită chiar din partea CCR autoritate care, contemporary, a demonstrat obedienţa faţă de cea mai slabă verigă a lanţului puterii: Palatul Cotroceni!

  Mircea ŞERBAN
  Senior editor
  Cronica Vişeuană

  DISTRIBUIȚI
  Articolul precedentDe veghe, dar nu în păpuşoi!
  Articolul următorDe la lume adunate…
  Acum sunt un jurnalist pe barba mea, freelancer cum zice englezul, inainte cu activitate internationala intre 1991-2001 la Radio Europa Libera (RFE/RL), BBC World Service, DW, unde am desfasurat concomitent activitatea de corespondent pentru Romania, RFE/RL-BBC 1992-1997, RFE/RL-BBC-DW 1994-1997. Am fondat, finantat si editat primele 2 publicatii din istoria orasului Viseu de Sus, ”COMUNICATOR,” respectiv, ”CRONICA VISEUANA”. In curand voi porni un post de radio international pe net: www.radiocertitudinea.ro ”Emite muzica si iubire”. Sunt membru al Uniunii Ziaristilor profesionisti din Romania -UZPR, și în evidența Federatiei Internationale a Jurnalistilor -FIJ.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here