Documente ale unui jaf anunțat

  0
  1852

  eu si danielDomnule Cosmin SILISTRARU,
  Domnule rareș BOGDAN!

  Încerc să punctez aspectele importante ale subiectului ”Jaf – asistat, al statului român, de către magistrați, cu concursul autorităților locale și centrale” cu speranța că în emisiunea postului ”Realitatea television” acest subiect va căpăta spațiu pentru informarea publicului românesc și internațional dar, și pentru a pune presiune asupra autorităților competente din România și spațiul UE, după cum urmează :

  1. Aplicarea tendențioasă a legilor -funciare, etc2. Autorități ale statului, persoane implicate în jefuirea averii colective,
  3. Cazuri semnalate Parchetului normal, Parlamentului,
  four. Situația de la Vișecu de Sus.

  Doresc, de asemenea, în măsura posibilităților editoriale, să fiu prezent în studioul dvs. de la Cluj întru participarea subsemnatului la emisiune fie reside, fie în cadrul unui subject material filmat anterior emisiunii dar, dacă optați pentru a participa direct aș fi deosebit de încântat, fapt pentru care vă mulțumesc anticipat.
  Așadar:

  1. Aplicarea tendențioasă a legilor funciare, and so on

  În majoritatea cazurilor actul de reparație al celor care au fost abuzați de regimul comunist –în ce privește dreptul constituțional de proprietate, a fost viciat din culpă cu premeditare.

  Pe de altă parte cetățeni cărora regimul comunist le-a retras în mod abuziv și cetățenia română, dobândită prin naștere, au fost și încă sunt discriminați de legea 10/2001 ce conține vicii care, o plasează în afara constituționalității!

  Probă: artwork. 21. (1) ”Persoana îndreptățită va notifica în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana juridică deținătoare, solicitând restituirea în natură a imobilului.”
  Ca urmare faptului că cetățenii străini nu pot invoca prevederile legilor statului român, întrucât nu le sunt opozabile, oricărei persoane care după knowledge promulgării legii 10/2001 încă nu dobândise calitatea de cetățean al statului român legea în cauză nu i se poate invoca pentru simplul motiv că, acesteia abea după redobândirea statutului de cetățean român legea se naște, intră în vigoare!
  Presupunând că, bunăoară mâine cineva, o persoană născută în România în urmă cu 60 de ani, își recapătă cetățenia română, ca urmare faptului că a fost în imposibilitate de a notifica în termen de 6 luni de la knowledge intrării în vigoare a legii 10/2001 aceasta va fi discriminată în raport cu un alt cetățean român ceea ce este mai presus de legea fundamentala!

  http://www.ziaristionline.ro/2013/08/23/in-atentia-sri-ne-retrocedam-tara-criminalilor-de-razboi-dr-ilie-gherhes-statul-roman-se-afla-in-fata-unei-mari-escrocherii-istorice/

  Din câte am aflat într-o emisiune a producției ”Jocuri de putere” la care ați avut invitat pe dl. av. Prof. dr. POP, reconstituirea dreptului de proprietate asupra averilor confiscate abuziv de către regimul comunist s-a realizat după un ”variation” horthyst.

  La cele spuse de dl. avocat, aș adăuga faptul că implementarea în jurisprudența românească a legilor funciare s-a realizat fără modificări ale legii arhivelor astfel încât, deliberat, o serie de înscrisuri care trebuiau să contribuie la actul de reparație al celor abuzați de regimul comunist au fost distruse!

  Probez aserțiunea mea, cu un caz pe care, la vremea respectivă a fost prezentat opiniei publice, …

  (În septembrie 2005 (!), pe DN 18, mii de file ale unor acte aparținând OS Dragomirești, Maramureș, au zălower mai bine de 4 zile. Din întâmplare, subsemnatul, împreună cu câțiva membri reprezentanți ai ”nobilimii maramureșene” le-am gătake a seat. Am sesizat autoritățile competente, presa județeană, întrucât între documentele aflate în regim de casare, se aflau înscrisuri deosebit de importante în ce privește reconstituirea masei lemnoase de pe anumite areale care, la data respectivă erau deja devalizate –criminal, de masa lemnoasă iar, aceste înscrisuri, denumite Act de Punere în Valoare –APV, confirmau knowledge, cantitatea masei lemnoase extrase și unitatea productivă –UP, în cauză.
  Deci, aceste APV trebuiau a fi exceptate-fără nici un echivoc, de la prevederile legi arhivelor!

  http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2005-09-30/Politia,+pe+urmele+celor+care+au+distrus+arhiva+din+Dragomiresti

  Într-un mod cu totul deliberat autoritățile statului român au ignorat fapte penale săvârșite de funcționari publici, organizații deși au fost invitate să se autosesizeze!

  http://www.gov.ro/precizari-lucratorii-inspectoratului-judetean-de-politie-maramures-impreuna-cu-cei-ai-directiei-judetene-maramures-a-arhivelor-nationale-djan__l1a51620.html

  1.1. Încălcarea deliberată a ordinii de drept

  Potrivit prevederilor Decretului 3610 din 23 iulie 1921 pentru aprobarea Legii pentru reforma Agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș din 30 iulie 1921, articolul 32 litera b, arată că: ”pădurile se expropriază până la limita de de 200 de iugăre cadastrale la munte.”

  Aceasta înseamnă că, suprafața maximă posibil de reconstituit celor ce își vor dovedi calitatea de moștenitor este de 200 iugăre cadastrale – adică, 1148,8 ha!

  Instanțele de judecată din România care au reconstituit dreptul de proprietate al moștenitorilor, în toate cazurile –fără nici o excepție, au ignorat această precizare a legii pentru Reforma Agrară și au retrocedat ilegal –conform unui Raport al ROMSILVA, administrator al pădurilor din România, aproape 1 milion de hectare de pădure!

  Probe:
  – Referat, semnat de HÂNCU Dana, consilier juridic Romsilva Suceava.
  – Raport Romsilva înaintat Procurorului general al României,

  2. Autorități ale statului, persoane implicate în jefuirea averii colective

  2. 1. Autorități

  În primul rând trebuie subliniat faptul că principalul responsabil pentru acțiunile de jefuire a averilor colective este Guvernul României care, nu a urmărit –prin pârghii specifice, securizarea averii publice!

  Autoritățile din subordinea guvernului, implicate direct, sunt:

  -Regia Romsilva – fiind administratorul tuturor pădurilor din România, indiferent de forma de proprietate, această autoritate era obligată să fie prezentă în sălile de judecată ca parte procesuală statut pe care Romsilva l-a revendicat după ce mii de hectare de pădure fuseseră adjudecate în instanțe în mod cu totul îndoielnic!
  Deliberat, șefii regiei Romsilva au acceptat acest precedent al ignorării calității procesuale prin care s-au produs efecte juridice imposibil de corectat, ca urmare prezumției autorității cazului judecat!

  -Parchetul common -fiind singura autoritate abilitată pentru a supraveghea respectarea ordinii de drept, avea obligația – cu atât mai mult cu cât i s-a cerut să utilizeze instituția autosesizării, ca prin capul acesteia să promoveze recursul în interesul legii dar, nu a fălower-o în nici unul din cazuri!
  -DNA –în ciuda faptului că a fost solicitată să intervină pentru a constata unele fapte cu caracter infracțional – utilizarea înscrisurilor îndoielnice în încercarea de reconstituire a dreptului de proprietate, a dovedit indolență și, unele persoane din această structură, având calitatea de magistrați trebuie cercetate pentru săvârșirea unor fapte de abuz împotriva intereselor unor persoane, în speță chiar statul român!

  -Parlamentul României –are, la secretariatele unor comisii de specialitate plângeri, sesizări cu privire la abuzurile din sălile de judecată dar, nu a dat curs acestora și în cele din urmă prin încheierea ciclului electoral aceste sesizări au devenit nule de drept!

  -MAI –este autoritatea executivă care prin structurile ce i se subordonează –comisiile județene respectiv, cele locale, pentru aplicarea legilor funciare, avea obligația prisonă de a se autosesiza, sau atunci când din teritoriu i s-a cerut implicarea, în mod expres, a dovedit indolență și chiar trebuie cercetată activitatea unor prefecți și primari care, se fac răspunzători de abuz în serviciu împotriva unor persoane –statul român!

  Toate aceste autorități au demonstrat indolență crasă și trebuie să răspundă penal pentru abuzul la care persoane încadrate în funcții de răspundere s-au pretat!

  2. 2.1. Persoane publice*

  *( Dosarul Marian Rodica vs Primărie)

  Șeful Comisiei Județene pt, aplicarea legilor funciare,
  Ex prefect –Gyöngyike BÖNDI, UDMR
  (A demonstrat indolență și nu a cercetat în contencios administrativ activitatea șefului comisiei locale pentru aplicarea legilor funciare –Vasile Ciolpan, împotriva căruia există indicii de însușire a foloaselor necuvenite având ca efect vicierea actului de justiție, fraudarea comunității locale și a statului român!)

  Șeful Comisiei locale pt, aplicarea legilor funciare,
  Ex primar –Vasile CIOLPAN, PNL
  -Procurorii:

  kÖVESI Laura Codruța –ex Procuror general al României,
  (În ciuda faptului că i s-a solicitat intervenția în actul de justiție cu privire la încălcarea normelor de drept, cerîndu-i-se promovarea recursului în interesul legii, redeschiderea unor dosare, a ignorat aceste cereri!)

  PAPICI Lucian, COJOCARIU Dragoș Cornel, STOINA Eugen –DNA București
  ( Prin deciziile pe care le-au luat –sentințe, rapoarte, au viciat actul de justiție iar, consecințele juridice au produs daune materiale, imense, statului român!)

  BOTEZAN Elena, –DNA Cluj, idem

  MUNTEANU Dumitriu și PANȚURU Valentin –Vișecu de Sus, idem

  -Judecătorii:
  HOJDA Toader –ex președinte Judecătoria Vișecu de Sus, idem
  CHIȘ A. Andrea, IONESCU Ana, Curtea de Apel Cluj, idem

  2. 2. 2. Persoane civile*

  Există sumedenie de persoane –la nivel național, care au fost investite cu statut de mandatari –în realitate samsari în nume propriu sau ”în secret”, despre unii opinia publică având deja cunoștință de cauză…
  În cazul acesta * ( Dosarul Marian Rodica vs Primărie) avem în discuție pe:
  VIMAN Vasile Valeriu – Cluj,
  CIOLPAN Vasile –fiul ex primarului orașului Vișeuropean de Sus,
  ADAMESCU Dan, afacerist, se pare proprietar al drepturilor litigioase ale lui Marian Rodica.

  3. Cazuri semnalate Parchetului general, Parlamentului

  Regia Națională a Pădurilor RNP, printr-un ”RAPORT privind modul în care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupa unor terenuri forestiere, fără a fi respectate prevederilr legale în domeniu” (anexa. A galben) report semnat și ștampilat de Valerian SOLOVĂSTRU –director general, fost șef de Ocol Silvic la Iacobeni, Suceava (!), a semnalat situația dnei. okayÖVESI Laura Codruța.
  Nu s-a luat absolut nicio măsură!

  Subsemnatul, Mircea ȘERBAN, m-am adresat la rândul meu și prin presă (anexa, Cronica Vișeuană anul I, nr.3, ) dar, și printr-o plângere penală înregistrată la Parchetul basic, consecința fiind rezoluția prin care s-a decis lipsa calității procesuale a lui Mircea Șerban, adică a subsemnatului deși, potrivit Constituției artwork. 1. (5) –”În România, respectarea Constituției, a supremației sale şi a legilor este obligatorie.” art. 15. (1) –” Cetățenii beneficiază de drepturile şi de libertățile consacrate prin Constituție şi prin alte legi şi au obligațiile prevăzute de acestea.” artwork.16. (2) –” Nimeni nu este mai presus de lege.” art.21. (1) –” Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților şi a intereselor sale legitime.” art. fifty five (1) –” Cetățenii au dreptul şi obligația să apere România.”

  Prin demersul înaintat Parchetului common juridic am exercitat prevederile constituționale sus menționate deci, de jure, am beneficiat de calitate procesuală pasivă!
  De asemenea, pot proba faptul că am depus memorii la următoarele comisii ale Camerei Deputaților -abuzuri, protecția mediului, juridic, cu referire la speța în cauză dar, nu am primit nici un răspuns!
  Parlamentul României -cel puțin la nivelul Camerei Deputaților, în ciclul 2008-2012 nu a fost interesat în ce privește încălcarea ordinii de drept de către reprezentanți ai puterii executive și judecătorești!

  4. Situația de la Vișeu de Sus

  four. 1. Latifundiarul Simion POP (PAPP) originea și averea lui

  ”Enciclopedia familiilor nobile maramureșene de origine română”, semnată de istoricul Alexandru Filipașcu, Dacia 2006, ediție îngrijită de fiica și ginerele acestuia, pictorița Livia Piso și tenorul Ion Piso, la pagina 220 indică originea nobiliară a prim pretorului din Vișeul de Sus dinaintea primului război mondial, Simion Pop.

  Născut în anul 1862 (nu există înformații referitoare la locul nașterii) descendent al familiei POP-PAPP de Vișeuropean de Jos (de Alsovisso), SIMION POP (PAPP) a fost căsătorit cu Ileana Solomon și recăsătorit cu Irina Man, fiica dr. avocatului Vasile Man, descendent la rândul lui al familiei Man de Șieu.

  Dispărut din arhiva Primăriei orașului Vișeuropean de Sus, probabil cu concursul ex primarului Vasile Ciolpan, fondul arhivistic al familiei Simion și Irina POP (PAPP), fond care a existat pe vremea ex primarului Vasile Ciolpan, am fi putut proba –pentru această producție de televiziune, mult mai exact averea în cauză dar, registrele de carte funciară de la Budapesta pot proba averea fabuloasă a acestei familii!

  Pe lângă cele aproximativ 12-14 mii ha de pădure din județele Maramureș, Suceava, familia POP (PAPP), avea o serie de imobile –clădiri, printre care actualul sediu al primăriei orașului Vișecu de Sus, respectiv vila din str. Andrei Mureșanu nr. 4 din București avere care, după decesul lui Simion (eleven. 07. 1920), a fost administrată de Irina –soția sa, cunoscută de localnici ca ”Pop Șimonoaie” –decedată 06. 08. 1962.

  Trebuie specificat din capul locului faptul că, potrivit adnotărilor din Registrul de Carte Funciară, Irina POP ”Șimonoaie” a fost proprietară în proporție de 50% a acestei averi, întrucât, înainte de decesul său, în anul 1919 PAPP Simon a încheiat un contract în baza căruia jumătate din proprietăți a fost trecută soției sale, notificarea fiind făcută și în registrul de carte funciară!

  Familia Simion și Irina POP (PAPP) nu a avut moștenitori, întrucât din căsătoria lui Simion cu Irina nu au rezultat copii de aceea, prin înfierea copiilor cumnatei, recte sora soției, Olga, Zora și Simion au devenit moștenitorii rezervatari ai averii!

  Olga Papp, căsătorită FONAI (Ionel, soțul acesteia decedat în 1966, fiind inginer silvic, fost secretar de stat), moare în 19. 03. 1986, în spitalul Colentina.
  Nu a avut urmași!
  La decesul său (19. 03. 1986), nu era –în accepția normelor de drept în vigoare la information morții sale, nu era proprietara tabulară a imobilelor ce-i reveneau în conformitate cu dreptul constituțional la proprietate, în vigoare la această dată!
  Cu alte cuvinte, NU PUTEA TESTA –conform legii, vreo proprietate imobiliară, la knowledge DECESULUI!

  Zora Papp, căsătorită URDEA (Ioan, fost șef al Siguranței jud. Maramureș, deputat PNL, condamnat de comuniști), a decedat la 07. 09. 1956, erede de drept Victor RONDOLEAN nepot, grad IV.

  Simion PAPP jr. a decedat la 07. 06. 1947

  4. 1. 2. Reconstituirea ilegală a dreptului de proprietate

  Numita MARIAN Rodica a solicitat și obținut –fraudulos, în baza unui înscris, denumit testomony, reconstituirea dreptului de proprietate, ulterior reușind să pună mâna pe o mare majoritate a averii familiei POP (PAPP).
  Succint, situația arată astfel:
  – Cu numai eight luni înaintea decesului lui Olga Fonai, Securitatea ceușistă informată exact despre averea fabuloasă a acesteia cu concursul balerinei Massini, persoană care frecventa des casa lui Olga Fonai, plantează pe numita Marian Rodica –printr-un schimb de imobil neanunțat de locatarul evacuat în fapt de securitate, în imediata vecinătate a acestei doamne în vârstă de 88 de ani!
  – Jucând rolul de persoană sensibilă, atentă la nevoile unei femei, aproape, nonagenară, practic violează spațiul very important al acesteia, cu concursul soțului ei, graficianul Viorel GIODÂC –lucrător și colaborator al Securității, care sparge peretele, de scândură, despărțitor și prin aceasta practic aveau sub supraveghere continuă pe Olga Fonai, persoană înaintată în vârstă, fără nici o apărare și, mai cu seamă, grav bolnavă!
  – Există la dosarul cauzei mărturii ale unor persoane din imediata vecinătate a lui Olga FONAI, ca de pildă, marele sculptor Horia FLĂMÂND, pe care autoritățile de anchetă le-au ignorat cu desăvârșire!
  – Aceștia clothă un înscris, denumit testament olograf –care ulterior a fost distrus, sau ascuns autorităților și instanțelor, prin care numita MARIAN Rodica s-a prezentat în fața comisiilor locale pentru aplicarea legilor funciare din județele Maramureș, Suceava dar, și București revendicând bunuri imobiliare care, în accepția legii nu au fost testate de către Olga Fonai deci, implicarea frauduloasă a unor notari este, de asemenea, irefutabilă și condamnabilă!

  La București:
  – Comisia nativeă a municipiului București pentru aplicarea legii 112/1995 (Dosar nr. 38) a validat cererea de restituire în natură prin care Marian Rodica a solicitat imobilul din str. A. Mureșan nr. four –inclusiv garajul, prejudiciind statul român!

  La Vișeu de Sus:

  – Comisia nativeă pentru aplicarea legilor funciare, prin șeful acesteia –ex primarul Vasile Ciolpan, inițial s-a împotrivit solicitării lui Marian Rodica de restituire în natură a imobilului solicitat –locuința tip vilă a familiei devenită reședință a Primăriei orașului, parcul aferent și suprafețe forestiere de natură păduri și pășuni alpine, probabil peste 8000 hectare dar, ulterior s-a înțeles cu aceasta și a retras Primăria din procesul aflat pe rol la Curtea de Apel din Cluj!

  Există o probă scrisă –anexată, care dovedește implicarea directă a ex primarului Vasile Ciolpan, prin fiul său, la preluarea unei suprafețe de teren forestiere de 933.7 ha, din surse confidențiale aflând că terenul a fost vândut advert-hoc, după trecerea acestuia către Ocolul Silvic Valea Ierii -Cluj, pentru administrare dar, prin încălcarea evidentă a ordinului ministrului (atenție, DNA tocmai a cercetat activitatea fostului șef al direcției silvice Cluj dar, nu știu dacă a sesizat acest side totalmente ilegal!), din suma de 9 milioane eur. cu care s-a adjudecat 6 au luat calea spre Vișecu de Sus!

  – Procurorii din localitate, judecătorul Toader Hojda, președinte al Judecătoriei locale, nu au făcut nimic pentru ca statul român să fie protejat de cei care au atentat la jefuirea averilor colective ale acestuia!

  Mircea ȘERBAN

  Vișecu de Sus, la 24 august 2013

  publish SCRIPTUM
  Pare hazardat titlul dar, cititorul atent va realiza faptul că, modul în care au fost gândite -fără excepție, legile funciare a servit un singur scop: jefuirea statului român și, prin stilul redactării textelor de lege jaful a fost anunțat dar, neinițiații ”ne-am prins” târziu…

  Procesul ”dreptate pentru toți” abea începe!

  DISTRIBUIȚI
  Articolul precedentProstia în sutană…
  Articolul următorSemnele minciunii -1.
  Acum sunt un jurnalist pe barba mea, freelancer cum zice englezul, inainte cu activitate internationala intre 1991-2001 la Radio Europa Libera (RFE/RL), BBC World Service, DW, unde am desfasurat concomitent activitatea de corespondent pentru Romania, RFE/RL-BBC 1992-1997, RFE/RL-BBC-DW 1994-1997. Am fondat, finantat si editat primele 2 publicatii din istoria orasului Viseu de Sus, ”COMUNICATOR,” respectiv, ”CRONICA VISEUANA”. In curand voi porni un post de radio international pe net: www.radiocertitudinea.ro ”Emite muzica si iubire”. Sunt membru al Uniunii Ziaristilor profesionisti din Romania -UZPR, și în evidența Federatiei Internationale a Jurnalistilor -FIJ.