ÎNTRE SFÂNTA CRUCE, STATUL ŞI CETĂŢEANUL ROMÂN… probe -judiciar irefutabile, ale agoniei în care se află Justiţia română

  0
  765

  La câteva zile după asasinarea dictatorului, „emanaţii revoluţiei române” s-au grăbit să introducă în toate sălile în care sălăşuiesc instituţii ale statului român, Sfânta Cruce, spânzurând-O pe unul din pereţi! De regulă, cel opus intrării…
  Conotaţia gestului este independentă de tradiţia, funcţia sau harul Sfintei Cruci şi, ceea ce falimentează logica ce i-a mânat, dar ilustrează manipularea ieftină, este tocmai lipsa oricărei consecinţe de natură juridică, politică, sau administrativă!
  Mesajul unei astfel de întâmplări are -mai degrabă, un conţinut ironic pe care statul (comunist şi publish comunist) l-a avut şi îl are faţă de Biserică şi cetăţean!
  Impactul la vederea unei astfel de cruci nu dăruieşte, nu transmite nicidecum forţa -ethicală, harismatică, asupra cetăţeanului care se află, intră, într-o astfel de încăpere, povara -precum cea a pietrei de moară, acestei aroganţe ucide dramul de recognize pe care românul îl mai are faţă de statul al cărui cetăţean (încă) mai este!
  Una din ciudăţeniile, sau lipsa de good judgmentă ce caracterizează faptele -politice, administrative, ale celor care se află la vârful ierarhiilor statului român, este şi aceea a neconcordanţei între insemnele folosite în sălile în care sălăşuiesc şi documentele autorităţilor în cauză; altfel spus, se întreabă urmaşul lui „bădia Cârţan”: -dragă domnule judecător, dacă în sala de judecată spanzură de-asupra capului dumitale SFÎNTA CRUCE pe care a fost răstignit IISUS CRISTOS, de ce nu este EA şi tipărită pe înscrisurile semnate de domnia voastră?
  Suntem monitorizaţi de UE în ce priveşte calitatea actului şi serviciilor JUSTIŢIEI, acţiunea ce scoate din minţi politrucii contemporani bătrâneţilor, maturităţilor sau tinereţii noastre, ale -încă, nenăscuţilor noştri, dar refuzăm să colaborăm cu instituţiile continentale, sau -în cazul celor mulţi, suntem împiedicaţi -financiar şi profesional, a o face!
  CRONICA VIŞEUANĂ DEMAREAZĂ O ACŢIUNE DE PUBLICARE A ÎNSCRISURILOR CE PROBEAZĂ EROAREA, REAUA INTENŢIE, NEPROFESIONALISMUL CELOR CARE CONTRIBUIE LA SERVICIILE JUSTIŢIEI.
  Această acţiune de redare opiniei publice locale, naţionale şi internaţionale, a probelor actului juridic din România începe cu o mostră elocventă, în care ofiţeri de poliţie, magistraţi, închid ochii în faţa evidenţelor.
  Aşadar, …

  ROMÂNIA
  MINISTERUL PUBLIC
  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
  TRIBUNALUL MARAMUREŞ
  Str. 1 Mai nr. 8A Cod poştal 430331
  Cod operator 2426
  Dosar 500/P/2010
  Comunicare
  Alăturat vă trimitem, în copie, rezoluţia cu numărul şi data de mai sus împreună cu referatul cu propunere de neîncepere a urmăririi penale întocmit de IPJ Maramureş – Serviciul de Investigare a Fraudelor, pentru luare la cunoştinţă.
  Împotriva soluţiei puteţi method plângere la primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş în termen de 20 de zile de la primirea prezentei comunicări, în temeiul art. 278 Cod procedură penală
  PRIM PROCUROR,
  FLORIN DEAC

  Exemplar nr. 1
  Nr. 1021/P/38208/2009
  Baia Mare, din 18. 10. 2010

  REFERAT
  cu propunere de neîncepere a urmăririi penale

  Anul 2010, luna octombrie, ziua 18 în Baia Mare, jud. Maramureş
  Inspector de poliţie MARTA IONUŢ, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Serviciul de Investigare al Fraudelor
  Studiind documentele existente în dosarul penal cu numărul de mai sus privind pe:

  Andreica Petru, fiul lui Petru şi Ana, născut la data de 04. 03. 19xx în Vişeu de Sus, domiciliat în Vişeuropean de Sus, str. Carpaţi nr. xx, jud. Maramureş, posesor al C.I. seria MM nr. 17xxxx, CNP 1670304xxxxxxx
  În care s-au efectuat acte premergătoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 9 lit. b, din Legea 241/2005,

  CONSTAT URMĂTOARELE:
  La knowledge de thirteen. 07. 2009 se înregistrează la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus sub numărul 1021/P/2009, denunţul penal al numitului Şerban Mircea împotriva administratorului S.C. NETROX S.R.L. Vişecu de Sus, Andreica Petru privitor la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 lit. b, din Legea 241/2005 (la dosar filele nr. 4, 5). În motivarea denunţului se reclamă faptul că în calitate de shopper al sc Netrox srl Vişeu de Sus, Şerban Mircea a achitat diverse sume de bani reprezentând contravaloarea serviciilor de retransmisie prin cablu a programelor de televiziune şi internet pentru care nu au fost eliberate documente justificative de încasare şi că a achiziţionat mai multe echipamente necesare recepţiei semnalului pe care le-a achitat critical deşi a avut o înţelegere verbală cu Andreica Petru de a suporta în procente egale investiţia.
  Din cuprinsul materialului probator administrat în cauză se conturează următoarea stare de fapt:

  Societatea comercială NTEROX srl are sediul social declarat în Vişeuropean de Sus, str. Carpaţi nr. 36, având numărul de ordine în Registrul Comerţului J24/418/2005, CUI 17335124, având domeniul foremost de activitate Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei,asociat şi administrator al societăţii fiind Andreica Petru, societatea funcţionând în baza Autorizaţiei nr. 453/2010 emisă de primăria Vişecu de Sus.
  În urmă cu aproximativ three ani de zile ŞERBAN MIRCEA a solicitat societăţii comerciale NETROX SRL prestarea de servicii de transmitere de date şi web avaând ca locaţie domiciliul susnumitului, respectiv str. Poduri nr. 467a, costul instalării serviciilor fiind de 1600 lei, constând în achiziţionarea de echipamente de captare semnal şi instalarea unei reţele electrice de alimentare a echipamentelor. Ulterior instalării, sc Netrox srl a oferit servicii a căror preţ lunar generation de 48 de lei, sumă despre care Şerban Mircea declară că a achitat-o lunar, uneori cu întârzieri.
  Cu ocazia audierii, numitul Andreica Petru declară (la dosar filele nr. eight-9), că nu a avut vreo înţelegere cu Şerban Mircea de a împărţii costurile achiziţiei şi instalării de echipamente sunt în şi pe proprietatea susnumitului, achiziţia acestora fiind în numele beneficiarului şi nu în folosul agentului economic. Totodată, Andreica Petru declară că ŞERBAN MIRCEA a refuzat încheierea unui contract de furnizare servicii motivând faptul că nu deţine documente de identitate pe care să fie malesţionat domiciliul ales, iar în lipsa unui contract sumele plătite de client în cuantum de 200 de lei nu au putut fi evidenţiate contabil, acestea fiind în casieria unităţii pentru a fi restituite clientului, transmiterea de date fiind sistată.
  Având în vedere cele de mai sus, în temeiul artwork. 228 alin. four din Codul de Procedură penală raportat la art. 10 lit.a din Codul de procedură penală
  PROPUN:
  A nu se începe urmărirea penală faţă de numit ANDREICA PETRU pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât fapta nu există.

  ORGAN DE CERCETARE PENALĂ
  Inspector de poliţie
  MARTA IONUŢ
  Ştampila cu insemnele
  ROMÂNIA
  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş
  Serviciul de Investigare

  ROMÂNIA
  MINISTERUL PUBLIC
  Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL MARAMUREŞ

  Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 8A, cod 430331
  Tel. 0262 -211568, fax 0262 – 215098
  e-mail: pt_maramures@mpublic.ro
  Operator date cu personality personal 2426
  Dosar 500/P/2010
  REZOLUŢIE
  29 decembrie 2010

  Gabor Bogdan procuror şef secţie judiciară – delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş
  Examinând actele premergătoare administrate în cauza penală cu numărul de mai sus, privind pe Andreica Petru
  CONSTAT
  Din analiza materialului probator administrat, apreciez că starea de fapt şi cazul care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale au fost corect reţinute de către organul de cercetare penală şi pe cale de consecinţă, ne însuşim argumentele din referatul cu propunere de neîncepe a urmăririi penale din information de 18 octombrie 2010.
  Nu se impugn argumente suplimentare în motivarea soluţiei.
  Pentru aceste reason
  În temeiul art. 288 alin. 6 Cod procedură penală, astfel cum a fost modificat prin artwork XVIII pct. 31 din Legea nr. 202/2010, artwork. 10 lit d, Cod procedură penală
  DISPUN
  1. Neînceperea urmăririi penale faţă de numitul Andreica Petru pentru săvârşirea infracţiunii prev. de artwork. 9 lit. b, din Legea 241/2005.
  2. Rezoluţia şi o copie a referatului organului de cercetare penală se comunică numitului Andreica Petru şi făptuitorului Şerban Mircea.
  three. În temeiul art. 192 alin three Cod procedură penală cheltuielile judiciare în sumă de 50 lei rămân ăn sarcina statului.

  PROCUROR ŞEF SECŢIE JUDICIARĂ – DELEGAT
  GABOR BOGDAN
  Pentru conformitate

  DISTRIBUIȚI
  Articolul precedentLanterna şi radioul…
  Articolul următorÎn ajunul naşterii Tatălui Limbii Române …
  Acum sunt un jurnalist pe barba mea, freelancer cum zice englezul, inainte cu activitate internationala intre 1991-2001 la Radio Europa Libera (RFE/RL), BBC World Service, DW, unde am desfasurat concomitent activitatea de corespondent pentru Romania, RFE/RL-BBC 1992-1997, RFE/RL-BBC-DW 1994-1997. Am fondat, finantat si editat primele 2 publicatii din istoria orasului Viseu de Sus, ”COMUNICATOR,” respectiv, ”CRONICA VISEUANA”. In curand voi porni un post de radio international pe net: www.radiocertitudinea.ro ”Emite muzica si iubire”. Sunt membru al Uniunii Ziaristilor profesionisti din Romania -UZPR, și în evidența Federatiei Internationale a Jurnalistilor -FIJ.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here