Audienţă la un daimon cool

  0
  831

  Pe Traian Băsescu l-am cunoscut în primăvara anului 1997 la Budapesta.
  L-am îndrăgit pentru excepţionala-i voinţă politică de a schimba România -din paşalâcul anaerob al lui “nenea Nelu” în ceva mult mai curat şi atât de frumoasă şi scumpă a noastră patrie.
  Atunci, Traian Băsescu vedea România cu ochii evreului valah Konstantin Rosenthal –autorul celebrului tablou “România rupându-şi cătuşele”, şi-i plăcea ţara precum lui Alexandru Vlahuţă –autorul celebrei proze reportaj “România Pitorească”! La vremea suspendării sale l-am asigurat –într-o convorbire telefonică, de tot sprijinul meu până la moarte…
  În urma unei emisiuni de televiziune -care m-a tulburat până la limita smintelii, din care cauză am şi „murit”, am decis să boicotez politica de tomberon a -încă, preşedintelui Traian Băsescu!
  Chiar dacă pe tricoul fetei sale scrie „COOL”, prin atitudinea manifestată faţă de poporul ce l-a repus în fotoliul de preşedinte pe Traian Băsescu, el a devenit şi pentru mine un daimon din seara zilei de 20 iulie când, am înţeles cum le stimulează şi fetelor sale capacitatea de sfidare a poporului roman! Cine dintre fiii sau fiicele acestei republici mai are în proprietate vilă cu cameră de zi în care să poată încăpea 800 de persoane?
  Scriu aici motivele pentru care european, Mircea Şerban -fost corespondent al posturilor de radio BBC World provider, Free Europe şi Deutsche Welle, îmi retrag sprijinul şi cer tuturor românilor să nu mai aibă încredere în Traian Băsescu.
  Nu doar în preşedintele republicii dar, nici în alt politician sau organizaţie de partid.
  Puterea -aflăm din versurile lui Mihai Eminescu, zace în noi înşine, alături de libertatea şi talanţii primiţi în dar chiar de la Dumnezeu!
  Ştiu, că Maica Domnului mă va ajuta să scriu cum poate fi ea –puterea, accesată de noi toţi pentru ca -aidoma poporului lui Moise, care a trăit forty de ani pribegind prin deşert spre a-şi schimba mentalul, tot aşa şi noi românii –probabil, tot popor ales, să ne schimbăm mentalul şi soarta pe care politicienii ni le tot înrăutăţesc, de peste 48 de ani. Aşa să îmi ajute Dumnezeu.
  Amin!

  Capitolul I
  Mafia din Justiţie

  Justiţia –scrie filozoful Karl Jaspers, …”reprezintă gândul înalt al oamenilor care îşi întemeiază propria fiinţare factică pe o origine, care nu poate fi într-adevăr asigurată decât prin intermediul forţei, dar nu poate fi determinată prin forţă. Drepturile omului precum şi un drept natural la care pot face apel atât învingătorii cât şi învinşii sunt sesizate abia din momentul în care oamenii devin conştienţi de fiinţhouse lor umană, când omul este recunoscut ca om.”
  Chiar dacă trăim în sărăcie subject matteră, unii chiar în mizerie, suferinţe, iar interesul imediat este acela de a scăpa de aceste multe neajunsuri, a căuta şi a găsi un loc de muncă, căldură în suflete şi locuinţe, dezbaterea cauzelor pentru care nedreptatea este la ea acasă în scumpa noastră patrie trebuie făloweră calm, şi încredere în temeiul pertinenţei adevărului şi demnităţii faţă de noi înşine şi semeni.
  Nici furia, nici zgomotul celor care susţinem statul român –juridic şi moral prin loialitate, financial prin contribuţia bănească, iar ca parte a corpului statului şi sistemul judecătoresc şi magistratura, nu vor putea cuprinde alteritatea noastră în raport cu identitatea celor care trădează. Ne trădează…
  Nu este emisiune la televizor –unde, să nu afli că în instanţe omul, uneori, este tratat şi nerecunoscut ca om, că individul în robă a abdicat lăsând de izbelişte pe cel ce l-a plătit, sau –ceea ce ne enervează cel mai rău, este faptul că instanţele de judecată au o practică neunitară, faptul că sunt unii mai presus de lege, iar inamovibilitatea şi celeritatea sunt… „fraze de dânşii inventate ca să lovească-n noi”!
  Pentru că tot l-am citat pe Eminescu, iată o altă mostră venită dinspre El, poetul naţional, cu acea similitudine a vieţii ce îl petrece pe român parcă, de când lumea:
  … „legile unui popor, drepturile sale, nu pot purcede decât din el însuşi; condiţiunea de by means ofţă a unei legi, garanţia stabilităţii sale e ca ea să fie un rezultat, o expresiune fidelă a trebuinţelor acelui popor; legislaţiunea trebui pusă în aplicarea celei mai înaintate idei de drept, pusă în raport cu trebuinţele poporului, astfel încât explicarea ori aplicarea drepturilor prin lege să nu contrazică spiritul acestora. Industria trebuie să fie a naţiunii aceleia şi păzită de concurenţă iar purtătorul ei, comerţul, s-o schimbe pe aur, dar aurul, punga ce hrăneşte pe industriaş şi îmbracă pe agricultor, trebuie, de asemenea, să fie în mâinile aceleiaşi naţiuni. Ştiinţele, afară de ceea ce e domeniu public, trebui să prezinte lucruri proprii naţiunii, prin care ea să fi contribuit la luminarea şi înaintarea omenirii; artele şi literatura frumoasă (beletristica n.n.) trebui să fie oglinzi de aur ale realităţii în care se mişcă poporul, o coardă nouă, uniqueă, potrivită pentru binele cel mare al lumii”…
  „Peste noapte şi prin surprindere am admis legiuiri străine, legi străine în toată puterea cuvântului, care substituie, pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, cetăţean al universului, fie din Berber, Nigritania, China sau Galiţia?”… „Ei, bine, nu le-am admis pentru român, cu interesele căruia nu se potriveau, ci pentru elemente economice cu care se potriveau şi care ştiu a se folosi de dânsele. Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă moare… Azi avem cele mai înaintate instituţii liberale. keep an eye on, suveranitatea poporului, codice franţuzeşti, consilii judeţene şi comunale.
  Stăm mai bine pentru aceasta?
  Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că puterea productivă a naţiei româneşti n-a crescut, n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara noastră…
  Înzecitu-s-au şi însutitu-s-au oare averea românului şi veniturile lui pentru a plăti instituţiile de o sută de ori mai scumpe?
  Desigur că nu.

  Clasele productive au dat îndărăt; proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit; industria de casă şi meşteşugurile s-au stins cu desăvârşire – iar clasele improductive, proletarii condeiului, cenuşerii, oamenii ce încurcă două buchi pe hârtie şi aspiră a deveni deputaţi şi miniştri, advocaţii, s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul, conduc opinia publică, fericesc naţia în fiecare zi, pe hârtie. Astfel, statul român nu mai este un produs al geniului rasei române, ci un textual content franţuzesc aplicat asupra unui popor ce nu-l înţelege”


  Incredibil, iraţional, irefutabil!

  Îmi este imposibil să înţeleg –pentru că nu poate fi mituită o întreagă mulţime, şi nici totala obedienţă nu poate fi acceptată ca stare civilă sau civică, deci nu pricep care este motivaţia, logica, determinarea lipsei de determinare, a magistraţilor şi juriştilor din Vişeuropean de Sus care, nu au solicitat anularea actelor de procedură prin care Marian Rodica a fost împroprietărită, în dauna statului român, a comunităţii locale vişeuane!

  Nu pot pricepe cum se face că în Vişecu de Sus nici un avocat, unul măcar, nu mi-a oferit asistarea –fie gratuită, fie plătită, în cauzele dosarului „Marian Rodica versus Pop Şimonoaie” a căror speţă priveşte statul, ordinea de drept, proprietatea, interesul public al locuitorilor acestui oraş.
  Nu am să admit –nici în ruptul capului, tocmai pentru că, Constantin Brâncoveanu este şi pentru fiinţa-mi pământească o majestate a sufletului, nu voi accepta atitudinea celor care fac din delaţiune un mod de by means ofţă, din însuşirea foloaselor necuvenite temei pentru a dispreţui, de aceea până când bunul Dumnezeu îmi va dărui sănătate, putere şi har voi lupta împotriva tuturor!
  Într-un memoriu trimis şefului Direcţiei Naţionale Anticorupţie –Daniel Morar, am scris următoarele:
  Domnule Daniel Morar
  Subscrisa “Cronica Vişeuană” –faptele care oglindesc atitudinea statului faţă de cetăţean, publicaţie ce apare la Vişeu de Sus, Maramureş, reprezentată prin Dl. Mircea Şerban, fost correspondent al posturilor de radio Europa Liberă, BBC, DW, în calitate de senir editor al publicaţiei, vă aduce la cunoştinţă erorile judiciare la aplicarea Legii 247/2005 în cazul dosarului “Marian Rodica vs. Statul roman” –prin care au fost atribuite aproximativ 18 mii ha de pădure şi alte immobile (clădiri) numitei MARIAN Rodica, iar în conformitate cu prevederile art. 55 din Constituţie, respective artwork. 124, one hundred twenty five Cpp. artwork. one zero five, 106, 108, Cpc. în calitatea dvs .de procurer ierarhic sophisticated vă rog respectuos

  Să dispuneţi
  – Nulitatea actelor de procedură prin care s-a dispus restituirea în natură în favoarea numitei Marian Rodica a imobilelor ce au aparţinut familiei Sigismund Simeon PAPP (Dos. Nr. 94/one hundred/2007, Nr. 30/P/2007 ),
  – Destituirea şi trimiterea în judecată a magistraţilor care prin deciziile luate au prejudiciat statul roman ( Andrea A. CHIŞ, Ana IONESCU, Elena BOTEZAN –toţi din Cluj, Lucian PAPICI, Dragoş Cornel COJOCARU, Liviu STOINA –toţi din Bucureşti, Toader HOJDA din Vişeuropean de Sus),
  – Trimiterea în judecată a numiţilor MARIAN Rodica, CIOLPAN Vasile, în calitate de făptuitori.

  Cu aleasă consideraţie,
  Mircea ŞERBAN
  Vişecu de Sus, 04. 06. 2011

  Acest memoriu a fost expediat inclusiv Procurorului common al României.
  Lista magistraţilor pe care autorităţile judiciare competente trebuie să îi cerceteze mai cuprinde procurori şi judecători ai completelor de judecată ale Secţiei Penale 2, ale Tribunalului Bucureşti, Curţii de Apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
  Iată, de ce:
  La knowledge de 31. 05. 2010 printr-o plângere penală –adică o modalitate de sesizare prevăzută de Cpp. artwork. 221, 222, am încunoştiinţat Procurorul basic al României fapte de natură penală, încadrate ca: infracţiuni de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, favorizarea infractorului, infracţşiuni de fals, asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni şi infracţiuni care fac obiectul legii seventy eight/2000.
  Pentru ca cercetările să nu poată fib find de şmecherii de la judeţ, solicitarea viza autori necunoscuţi de pe întreg teritoriul României.
  Ceream dnei. Laura Codruţa okÖVESI –Procuror basic al României,

  redeschiderea dosarelor de urmărire penală:
  1. Dosar Nr. 30/P/2007, al Serviciul Teritorial Bucureşti în cadrul DNA,
  2. Dosar Nr. 16049/P/2006 al Parchetului dpl Judecatoria sect 1 Bucureşti,
  three. Dosar Nr. 1358/P/2009, Dosar Nr. 524/P/2005 ale Parchetului dpl Tribunalul Maramureş
  Începerea urmării penale şi trimiterea în judecată a vinovaţilor întrucât dosarele malesţionate au fost soluţionate de către procurori din subordinea dvs. netemeinic şi nelegal…
  Sunteţi chemată să interveniţi şi să determinaţi procurorii şi ceilalti agenţi ai puterii govt să acţioneze pentru restabilirea legalităţii în acest colţ al Uniunii Europene, Maramures, Viseu de Sus.”

  Consecinţa demersului a fost ocultarea de către magistraturi a actului de justiţie, manipularea adevărului şi persoanelor, absolut toate cele 3 autorităţi ierarhice consemnând lipsa calităţii procesuale a petentului. Adică, a publicaţiei “Cronica Vişeuană” şi a subsemnatului!
  Iată, atitudinea pe care avocata Otilia BĂLCESCU –singulară în atitudinea faţă de acest efort incredibil al subsemnatului, l-a exprimat la bară:

  TRIBUNALUL BUCUREŞTI
  SECŢIA a II-a PENALĂ
  DOSAR NR. 41249/three/2010

  Domnule Preşedinte,
  Subscrisa CRONICA VIŞEUANĂ reprezentată prin Şerban Mircea, pentent în dosarul cu nr. de mai sus, în termeiul art. 278 ind. 1 alin. 1 pct. 10 C.p.p. formulăm prezentul
  RECURS
  împotriva sentinţei penale nr. 716 din 18.10.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 41249/three/2010.
  Învederăm instanţei faptul că extrasul din sizzlingărârea penală sus malesţionată mi-a fost comunicat la 26.10.2010.
  reason DE RECURS
  Prin ordonanţa nr. 822/II/2010 emisă în dosarul nr. 30/P/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie DNA s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numita Marian Rodica precum şi faţă de Viman Vasile Valeriu, mandatar al dnei Marian Rodica.
  Prin plângerea adresată Parchetului de pe lângă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie DNA, petenta a criticat această rezoluţie în conformitate cu disp. art. 275 şi 278 C.p.p., evidenţiind existenţa la dosarul de cercetare penală a unor probe din care rezulta în mod indubitabil vinovăţia făptuitorilor Marian Rodica şi Viman Vasile Valeriu, sub aspectul tuturor infracţiunilor care au layout obiectul plângerilor penale iniţiale.
  Petenta a solicitat conducerii Parchetului ca pe baza reevaluării acestor mijloace probatorii, să dispună infirmarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale şi redeschiderea cercetărilor faţă de Marian Rodica şi Viman Vasile Valeriu în vederea tragerii acestora la răspundere penală pentru faptele săvârşite.
  CRONICA VIŞEUANĂ reprezentată prin Şerban Mircea a exercitat calea de atac conform art. 278 ind. 1 C.p.p., adresându-se instanţei de judecată competente, respectiv Tribunalului Bucureşti şi solicitând prin admiterea plângerii desfiinţspace rezoluţiilor de neîncepere a urmăririi penale dispuse în dosarul nr. 30/P/2007.
  Împotriva acestei ordonanţe petenta a formulat plângere, soluţionată prin sentinţa penală recurată, plângere respinsă ca inadmisibilă în temeiul disp. artwork. 278 ind. 1 alin. eight lit a C.p.p.
  Prin această plângere, petenţii au vizat infirmarea în întregime a rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispuse inţial faţă de Marian Rodica şi Viman Vasile Valeriu şi efectuarea de cercetări penale sub aspectul tuturor infracţiunilor ce au layout obiectul plângerilor iniţiale.
  Prin sentinţa penală nr. 716 din 18.10.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 41249/three/2010 a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea formulată de petenta CRONICA VIŞEUANĂ, apreciind că rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale este temeinică şi felonyă, la fel ca şi rezoluţia prim procurorului parchetului prin care această rezoluţie a fost malesţinută, prin urmare în sarcina făptuitorilor Marian Rodica şi Viman Vasile Valeriu nu pot fi reţinute elemente ale infracţiunilor sesizate.
  Instanţa de fond a respins ca inadmisibila plangerea formulata retinand in mod gresit ca am fi formulat plangere impotriva ordonantei de neincepere a urmaririi penale date de DNA in 13.03.2008.
  Am invederat magistratului instanţei de fond că am formulat plângere la 29.07.2010 împotriva ordonanţei nr. 822/II/2010 emisă în dosarul nr. 30/P/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie DNA, ordonanţă comunicată la 29.07.2010.
  Aceste susţineri nu au fost luate în considerare, fapt lesne de dovedit, atâta vreme cât ni se comunică că plângerea împotriva ordonanţei din 13.03.2008 a fost respinsă ca inadmisibilă.
  Pe calea prezentului recurs, criticăm soluţia pronunţată de către prima instanţă pe care o considerăm în egală măsură netemeinică şi nelegală.
  În fapt, am sesizat DNA cu privire la legalitatea testamentului din 29 ianuarie 1986, testament pe care moştenitoarea Marian Rodica susţine că ar fi fost scris şi semnat de defuncta Fonai Olga.
  Am solicitat Parchetului să procedeze la efectuarea de verificări cu privire la autenticitatea scrisului defunctei Fonai, cât şi cu privire la hârtia şi cerneala folosite la redactarea acestui testomony, în sensul dacă atât hârtia cât şi cerneala ar corespunde din punct de vedere calitativ celor utilizate la nivelul anului 1986.
  Acest aspect nu a fost avut în vedere de reprezentanţii parchetului, deşi noi am considerat că o expertiză criminalistică cu obiectivele susţinute anterior, ar fi primodială în stabilirea cu exactitate a autenticităţii acestui testomony.
  Am susţinut cu vehemenţă efectuarea acestei expertize având în vedere actele medicale cât şi cauza decesului doamnei Fonai Olga, acte medicale din care rezultă în mod clar şi indubitabil că defuncta suferea de mai multe boli mentale, motiv pentru care aceasta nu ar fi avut capacitate din punct de vedere al discernământului să semneze acest testament.
  În susţinerea celor arătate, am depus la procurorul de caz atât actele medicale de care am fălower vorbire anterior, cât şi o expertiză extrajudiciară din care rezultă că defuncta la data la care se presupune că ar fi întocmit acest testament olograf nu generation în deplinătatea facultăţilor mintale, testatoarea neputând să scrie la information indicată pe testament, datorită stadiului avansat al bolilor de care suferea.
  Mai mult decât atât, am învederat atât instanţei de fond cât şi reprezentanţilor parchetului, faptul că presupusa moştenitoare testamentară, doamna Marian Rodica a solicitat la nivelul anului 2006 de la digicam Notarilor Publici să i se comunice valabilitatea certificatului de moştenitor din anul 1991.
  Prin răspunsul primit de la camera Notarilor Publici se menţionează că dna Marian Rodica a prezentat un alt certificat de moştenitor faţă de cel ridicat non-public de aceasta la 30 mai 1991.
  Am solicitat reprezentanţilor DNA să efectueze cercetări cu privire la legalitatea celor două certificate de moştenitor ale dnei Marian Rodica despre care digital camera Notarilor Publici face vorbire, cât şi despre motivul pentru care presupusa moştenitoarea testamentară a solicitat relaţii cu privire la valabilitatea certificatului de moştenitor din anul 1991.
  Am solicitat parchetului să aibă în vedere la aflarea adevărului şi raportul de expertiză nr. ninety eight/28.04.1991 care are ca obiectiv „stabilirea dacă testamentul din 29 ianuarie 1986 a fost scris, datat şi semnat de Fonai Olga”, solicitând totodată să ţină cont de faptul că în vederea expertizării acestui testament au fost depuse declaraţii datate „anul 1974, adeverinţă de pe convenţii anul 1973, libret de economii” , dar nu a fost depus tocmai testamentul contestat.
  În acest raport de expertiză se concluzionează că testamentul din 29 ianuarie 1986 este scris, datat şi semnat de Fonai Olga, concluzie la care expertul a ajuns fără a solicita şi fără a avea la dispoziţie originalul testamentului.
  considerăm concluziile raportului de expetriză ca nelegale, având în vedere că expertul desemnat în cauză a solicitat moştenitoarei acte colaterale şi nicidecum originalul testamentului ce trebuia supus expertizării.
  Toate aceste susţineri sunt argumente raţionale şi totodată întemeiate pe probatoriul cauzei, faţă de care solicităm admiterea recursului, casarea sentinţei penale nr. 716 din 18.10.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 41249/3/2010, pe fond admiterea plângerii formulate de petenta Cronica Vişeuana, desfiinţspace rezoluţiei din 822/II/2010 emisă în dosarul nr. 30/P/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie DNA şi efectuatea de cercetări faţă de Marian Rodica şi Viman Vasile Valeriu sub aspectul infr. prev. de art. 290 şi art. 291 C.p.

  Recurentă petentă,
  Cronica Vişeuana prin reprezentant
  Şerban Mircea

  În ciuda faptului că întreg sistemul judiciar este –conform artwork. 1 din Codul Penal –Cp, creat pentru a „apăra împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea precum şi întreaga ordine de drept.” european, Mircea ŞERBAN –jurnalist impartial, om liber şi loial valorilor creştine, statului roman, nu am nici un dubiu asupra faptului că dosarele malesţionate au fost şi sunt ocultate întrucât acestea conţin elementele unor daune materiale exorbintante, care prejudiciază proprietatea privată a statului român, locul de unde se adapă toţi a căror sete de putere şi avere este nesecată!
  Conform unei surse a cărei identitate este protejată, dar se află la dispoziţia justiţiei, Vasile Ciolpan a primit foloase necuvenite în valoare de 6 milioane euro, iar un record din care rezultă implicarea unui membru al familiei sale ca reprezentant al numitei MARIAN Rodica –adversara intereselor Primăriei şi implicit a lui Vasile Ciolpan, publicat de-altfel, trebuia sa îl determine pe acesta, conform unei minime judecăţi de valoare să se delimiteze de activitatea cu adevărat criminală a fiului său.
  De necrezut dar, Vasile Ciolpan a rămas încremenit în fapta-i penală şi, probabil, dacă cercetările se vor extinde, nici fiul primarului nu are pe unde să scoată cămaşa!
  Potrivit atitudinii manifestate în raport cu elementele concrete ale dosarului Nr. 30/P/2007, dosar la care au lucrat procurorii Dragoş Cornel Cojocariu, Lucian Papici, Eugen Stoina –ultimii şefi de secţie din cadrul DNA, pot să afirm cu toată convingerea că aceştia se fac vinovaţi –dincolo de evidenta încadrare juridică a neglijenţei în serviciu, de o infracţiune extrem de gravă.
  Aceea a favorizării infractorului căci, deşi au constat nereguli în aplicarea normativelor legii notarilor, atunci când Marian Rodica deşi a încălcat perioada legală pentru obţinerea certificatului de moştenitor ea a intrat în posesia înscrisului, atunci când au tolerat lipsa oricărei expertize cu privire la datarea în timp a materialului suport, precum şi a cernelei utilizate la crearea unui record olograf, pentru a cărei autenticitate INEC a realizat expertize formale!
  Atunci când au ignorat cu bună ştiinţă expertiza singurei somităţi în materie de medicină criminală –profesor doctor Vladimir Beliş, care a opinat în defavoarea numitei Marian Rodica!
  Pentru faptul că aceşti magistraţi se află în structura Ministerului Public, al Parchetului dpl Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, răspunderea pentru modul în care au înfăptuit actul de justiţie va trebui asumată nu numai person ci, implicit şi la nivelul instituţionalizat al puterii judecătoreşti.
  partă a puterilor din stat, aceasta structură –prin oamenii cărora le-a acordat expertiză profesională, remunerându-i cu mult peste media salariilor funcţionarilor publici, se face vinovată de asistarea unui jaf în valoare de 10 miliarde eur, adica preţul pe picior al masei lemnoase unor păduri în suprafţă de peste 760 mii hectare, retrocedate de către instanţe care au judecat neuniform şi ne conform normelor literei şi spiritului legilor funciare!
  Pentru că fapta este felonyă, nu numai la adresa “aurului verde”, dar a ordinii de drept şi drepturilor omului şi cetăţeanului, am informat Parlamentul României, în cadrul unei conferinţe de presă din digital camera Deputaţilor susţinută de subsemnatul la data de 21. 03. 2011 cu sprijinul deputaţilor PDL Daniel Oajdea şi Adrian Gurzău, cărora le mulţumesc şi pe această cale, căci nici unul din deputaţii Maramureşului nu benefită atenţia noastră întrucât unii au ignorant, iar alţii au exprimat şi dispreţul lor pentru acest proiect civic în conformitate cu prevederile artwork. 55 din Constituţie!

  Câteva săptămâni după aceea am depus la four comisii de specialitate din camera Deputaţilor memorii prin care am informat cu detalii activitatea mafiotă a unor instanţe, magistraţi, studiile de caz fiind obţinute în baza dreptului la informare publică, şi’m solicitat audierea părţilor.
  Prin acest proiect revista Cronica Vişeuană este prima publicaţie din România care aduce în faţa opiniei publice pe Procurorul normal al României, singurul răspunzător al modului în care legea este încălcată cu obstinaţie de şmecheri, deştepţi, delicvenţi, infractori, dar mai ales de către… magistraţi!

  În toamnă, după deschiderea sesiunii legislativului subsemnatul voi cere –în cadrul audierilor, înfiinţarea unei comisii de ancheta pentru modul în care peste 760 mii de hectare de păduri au fost retrocedate prin sentinţe dubioase.

  Nu doresc să anticipez evenimentul, de aceea închei acest capitol cu răspunsul la adresa unei somaţii venite pe adresa redacţiei din partea procurorului Eugen Stoina…

  Ministerul Public
  Parchetul dpl ÎCCJ –DNA
  Serviciul Teritorial Bucureşti
  Nr. 127/VIII-1/2011
  Operator date nr. 4472
  În atenţia domnului Eugen STOINA –procuror şef serviciu

  Stimate domn!

  A devenit de notorietate obişnuinţa cu care opinia publică este manipulată de către persoane reprezentând cele four puteri ale statului mafiot al scumpei noastre patrii, România!
  Lucrarea cu nr. de mai sus, ce poartă semnătura procuror şef serviciu -Eugen Stoina, conţine elementele unor confuzii –în cel mai bun caz sau, dimpotrivă, ale manipulării –prin necunoaştere, sau premeditare!
  Socotesc că am obligaţia de a defini fără echivoc -pentru vederea cu claritate a faptelor reiterate în lucrarea Nr. 127/VIII-1/2011, cât priveşte răspunsurile solicitate de dvs. le imagine ca fiind inadmisibile ca urmare lipsei de fond pe care acestea le invocă.
  Prevederile art. fifty five din legea fundamentală, art. 1. Cp., art. three Cpp., mă determină a face precizările pe care le aduc (şi) la cunoştinţa dvs. din nou, după cum urmează:

  1. La 21. 03. 2011 în camera Deputaţilor din Parlamentul României, împreună cu deputaţii PDL Oajdea Daniel şi Gurzău Adrian am susţinut o informare în cadrul unei Conferinţe de Presă, cu titlul „Justiţia din România favorizează un jaf de 10 mld. Euro din averea statului.”

  2. Subiectul informării din cadrul conferinţei de presă a fost prejudicierea statului român -prin retrocedarea frauduloasă a proprietăţii fostului latifundiar interbelic Simion PAPP, cu concursul unor magistraţi aflaţi în subordinea Procurorului general.

  three. Întrucât separarea puterilor este apanajul statului de drept, iar informarea subsemnatului generation adresată legislativului, nicidecum puterii judecătoreşti, vă sugerez să rectificaţi aşadar, că nu este vorba de un memoriu înregistrat la Serviciul Teritorial Bucureşti sub nr. 127/VIII-1/2011 la knowledge de 06. 06. 2011, întrucât proba dvs. este inadmisibilă, căci nu există!

  four. Cele sixty two de file anexate Adresei Nr. 127/VIII-1 din 04 Iulie 2001 conţin elemente suficient şi necesare care să determine autosesizarea autorităţii ce o reprezentaţi, iar după cum cunoaşteţi –în cazul în care aţi şi lecturat cele anexate, faţă de modul superficial în care magistraţii chemaţi să soluţioneze speţele din dosarele la care faceţi referire, publicaţia Cronica Vişeuană -prin subsemnatul, având calitatea de senior editor, la 31. 05. 2010 am solicitat Procurorului normal al României, Redeschiderea dosarelor de urmărire penală: Nr. 30/P/2007, al Serviciul Teritorial Bucureşti în cadrul DNA, Nr. 16049/P/2006 al Parchetului dpl Judecatoria sect 1 Bucureşti, Nr. 1358/P/2009, Nr. 524/P/2005 ale Parchetului dpl Tribunalul Maramureş, cu menţiunea expresă: „Excelenţă, Dna Procuror normal, Sunteţi chemată să interveniţi şi să determinaţi procurorii şi ceilalti agenţi ai puterii govt să acţioneze pentru restabilirea legalităţii în acest colţ al Uniunii Europene, Maramures, Viseu de Sus.”

  Primiţi, vă rog, cordialitatea lui
  Mircea ŞERBAN
  Senior editor Vişeu de Sus, 26. 07. 2011
  ________________________________________

  DISTRIBUIȚI
  Articolul precedentElit eget tincidunt condimentum
  Articolul următorDeflagraţia de la PNL Maramureş
  Acum sunt un jurnalist pe barba mea, freelancer cum zice englezul, inainte cu activitate internationala intre 1991-2001 la Radio Europa Libera (RFE/RL), BBC World Service, DW, unde am desfasurat concomitent activitatea de corespondent pentru Romania, RFE/RL-BBC 1992-1997, RFE/RL-BBC-DW 1994-1997. Am fondat, finantat si editat primele 2 publicatii din istoria orasului Viseu de Sus, ”COMUNICATOR,” respectiv, ”CRONICA VISEUANA”. In curand voi porni un post de radio international pe net: www.radiocertitudinea.ro ”Emite muzica si iubire”. Sunt membru al Uniunii Ziaristilor profesionisti din Romania -UZPR, și în evidența Federatiei Internationale a Jurnalistilor -FIJ.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here