JAFUL FUNCIAR -un SOS al Proprietarilor de Păduri, Pășuni și Terenuri Agricole

0
2148

Am primit un SOS din partea unui cetățean român, exasperat de nepăsarea cu care partidele politice, șeful statului, autoritățile de la vârful României asistă la jaful pământului!
Îl public fără nici un comentariu, o singură observație va căpăta totuși spațiu anume, faptul că, atunci când trebuie acționat în justiție parlamentul, sau guvernul este bine a se face nominal, pentru fiecare membru astfel, se poate evita răspunsul negativ și clasarea dosarului!
Voi fi parte în solidar trimițând către Parchetul General o Cerere de Intervenție Accesorie căci, fără pământul de sub picioare nu mai pot fi român decât… nimic!

Motto:
“Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul”
“Scoală române, n-auzi alarma, n-auzi cum plânge naţia ta?”
„Pământul nostru-i scump si sfânt, că el n-i leagăn şi mormânt”
“Proprietatea asupra pământului reprezintă viitorul oricărei naţiuni.”
„Ţara asta să fie Românească sau să nu fie deloc.”

Asociatia Proprietarilor de Paduri, Pasuni si Terenuri Agricole
din Ardeal, Persoane Fizice si Juridice, Filiala Maramures

Adresa: sat Bârgău, nr. 42A, com. Cicîrlău
Telefon: 0743-534.962
Email: apardeal_filmm@yahoo.com
Facebook: OpritiVanzareaPamantuluiRomanesc

Subsemnatul, Cozmuţa Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Ileana, domiciliat în loc. Bârgău, Com. Cicârlău, nr.42A, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM, nr. X-X-X-X, CNP X-X-X-X-X-X-X, emisă în XX-X-X de Poliţia Seini, Preşedintele Asociatiei Proprietarilor de Paduri, Pasuni si Terenuri Agricole din Ardeal, Persoane Fizice si Juridice, Filiala Maramures, prin prezenta formulez prezenta:

SCRISOARE DESCHISA

Administraţiei Prezidenţiale şi CSAT

Formulată atât în nume propriu cât şi al APTTA Fil. MM, în care voi reitera abuzurile instituţiilor statului aservite actualului regim politic care duc o adevărată bătălie cu cetăţenii acestei ţără (în special cu cei de etnie română), bătălie în care au fost atrase şi instituţiile, care în mod tradiţional au susţinut cauza românismului (culte, presă).
Considerăm parte a actualului regim politic, pe lângă puterea aflată la conducerea tării, si opoziţia care n-a intreprins nimic pentru oprirea politicii antiromâneşti a celor de la putere.
Ca să nu solicităm şi să nu primim ajutor de la nimeni, au distrus deliberat (cum au derulat toată politica antiromânească din ultimii 30 de ani) relaţiile României cu ţările vecine.
După ce au distrus toate sectoarele vieţii economice şi sociale (pe care le-au înstrăinat la oricine, cu orice preţ, numai să nu rămână nimic românilor) reprezentanţii regimului au considerat că au creat toate conditiile să aplice lovitura de graţie poporului român: vânzarea fără mandat a pământului strămosesc la străini, cum nu se face in nici o ţară din lume, pământul însemnând însăsi motivaţia existenţei neamului românesc.

Pământul României se vinde în baza Legii 17/2014 şi se atribuie deposedaţilor de proprietăţi de regimul comunist (majoritatea fiind străini) în baza Legii 165/2013, legi neconstituţionale şi antiromâneşti, fiind încălcate prevederile art. 1 (România este stat de drept), art. 3 (Teritoriul României este inalienabil), art. 4 (Unitatea poporului român), art. 44 (Dreptul la proprietate), iar actele de vânzare cumpărare sunt lovite de nulitate absolută conform art. III din Legea 18/1991.

In baza legii 165/2013 terenurile care au aparţinut comunităţilor locale (CL) sunt identificate pentru a fi atribuite deposedaţilor de regimul comunist.
Dar, ce reprezintă CL?
Aceste vetre româneşti venite din negura vremurilor, au reprezentat de-a lungul întregii noastre istorii, veriga de bază a organizării primare a poporului român şi însumează totalitatea membrilor unei localităţi (sau a unei părţii dintr-o localitate mai mare) care se cunoşteau între ei, mergeau la aceeaşi biserică unde după slujba religioasă îşi discutau problemele cotidiene, dar şi administrarea şi apărarea proprieţăilor comune.

Această formă arhaică de organizare locală a dăinuit şi funcţionat şi după reorganizarea administrativ – teritorială făcută de regimul comunist în baza Legii 5/1950.
CL si-au ales, democratic, reprezentanţii din consiliile populare (într-un număr aproximativ egal cu al actualilor consilieri), aceştia având responsabilităţi şi în administrarea terenurilor care aparţineau membrilor CL.

Regimul instalat după 1989 a lichidat CL pentru a-şi pune în aplicare politica antiromânească prin:
1. Alegerea pe unităţi administrativ-teritoriale (UAT) a reprezentanţilor cetăţenilor (şi nu pe CL cum era până atunci), astfel că CL să nu mai fie reprezentate în aceste instituţii, disipând şi diluând responsabilitatea aleşilor.
2. Furtul proprietăţilor CL, în urma unor abuzuri legislative şi administrative fără precedent în care au antrenat toate instituţiile statului fără să-i intereseze că distrug definitiv credibilitatea acestor instituţii:
CL au detinut in proprietate terenuri agricole si forestiere, în suprafaţă de aprox. 4 milioane Ha la nivelul întregii ţări, 20% din suprafata României echivalent a 8 judeţe (pentru care deţinem acte de proprietate şi dovada plătii acestor terenuri către foştii proprietari pentru terenurile atribuite la Reforma Agrară din 1921 – acte care se află la Arhivele Naţionale – Statul Român necontribuind la aceste plăţi conform art. 135 din Legea pentru Reforma Agrara) proprietăţi venite din negura vremii „de pe când în tara asta numai noi eram stăpânii” – O. Goga – sau obtinute prin mosteniri, cumpărări, donaţii, legi de împroprietărire, atât ale Regimului Austro-Ungar in Transilvania, Legea XVIII/1890, cât şi în baza Legii Reformei Agrare din 1921 art. 24 si 32 (păduri şi păşuni comunale), lege care prin art. 17 din Regulamentul de aplicare a legiferat şi situaţia juridică a terenurilor neproductive, fără proprietar (care au fost redate agriculturii în urma lucrărilor de îmbunătaţiri funciare, realizate în regimul trecut) atribuindu-le CL(comunelor sau comunelor politice, termeni utilizaţi cu acelaşi înţeles de titulari ai dreptului de proprietate a CL în actele de Reformă Agrară).
Intrucât aceste terenuri nu puteau fi vândute conform statutului lor milenar, pentru a le atribui străinilor au realizat următorul scenariu pe care o minte normală refuză să-l creadă.
Astfel, aceste terenuri au fost atribuite ilegal Unităţilor Administrativ-Teritoriale (UAT) de care aparţin localităţile noastre prin emiterea si interpretarea abuzivă de către instituţiile abilitate, a Legii 18/1991, art. 33 si 44: „Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale – pajişti şi arabil – care s-au aflat în folosinţa cooperativelor agricole de producţie şi IAS – trec în proprietatea privatã a comunelor, oraşelor sau, dupã caz, a municipiilor şi în administrarea primãriilor, urmând a fi folosite ca pãşuni comunale şi pentru producerea de furaje şi seminţe pentru culturi furajere”, pentru păşuni şi Legea 1/2000 art. 29 alin. 4 pentru păduri.
Constituirea dreptului de proprietate in favoarea unei persoane neindreptatite încalcă însăşi principiile de bază ale Legii 18/1991 (care reconstituie acest drept in favoarea celui care l-a deţinut), iar actele de proprietate sunt lovite de nulitate absolută conform aceleaşi legi, nulitate fiind imprescriptibilă.
Pe lângă terenurile comunale din Reforma Agrară au luat de-a valma toate terenurile comunale, grănicereşti, composesorale, răzeseşti. De asemenea au trecut ca rezerve la Legea 165 toate surplusurile de teren, mejdele (când acestea reveneau proprietarilor de terenuri şi comunelor politice conform legii)
Toate cererile CL adresate comisiilor de fond funciar si ulterior instanţelor de judecată au fost respinse în mod abuziv la comandă politica (de fapt a unor ticalosi, borfasi ordinari) într-o conlucrare şi colaborare perfectă a acestor instituţii.
Caz unic in istoria modernă a omenirii ca un Parlament National să emită premeditat legi pentru furtul propriilor cetăţeni, iar regimul să vegheze la aplicarea acestor abuzuri indiferent de partid.

Pentru aceste motive am formulat plângere penală împotriva emitentului acestei legislaţii – Parlamentul României – dar Parchetul de pe lângă ICCJ a dispus NUP în dosarul 12635/VIII/1/2013 afirmând că „Parlamentul României nu poate fi subiectul unei infracţiuni”.

In ultimii 20 de ani ne-am adresat la toate instituţiile statului român, fie direct prin delegatii ale Asociaţiei, fie prin memorii trimise: la Administraţiile Prezidentiale, CSAT (4 delegaţii), Parlamentului şi Guvernului României direct sau prin interpelări, personal Primilor Ministri Boc, Ponta, Tăriceanu, Cioloş, Miniştrilor Agriculturii, Lupu, Flutur, Constantin, Ministerelor Administraţiei, Justiţiei, Agriculturii şi Comisiilor Parlamentare aferente, la sute de parlamentari, arătând dreptul de proprietate a CL asupra acestor composesorate şi lipsa dreptului UAT intrucât UAT oricare au fost ele in perioada modernă a României: sat, plasă, judeţ, sau după reorganizarea administrativ teritorială făcută în baza legii 5/1950: sat, comună, raion, regiune; nu au deţinut niciodată în proprietate terenuri agricole sau forestiere, deci nu erau îndreptăţite la reconstituiri a dreptului de proprietate cum prevăd aceste articole introduse în mod abuziv în textul acestor legi intrucât Comuna ca UAT neexistând în perioada Reformei Agrare nu putea fi împroprietărită, de unde primeam invariabil acelaşi răspuns: „Comuna (politică grănicerească)” a reprezentat o „UAT întâlnită în zona Banatului şi Transilvaniei, iar succesorul universal al unei UAT nu poate fi decât o altă UAT”, răspuns dat în dispreţ cu prevederile Legii 1/2000 art. 26 alin. (1) care consideră aceste entităţi forme asociative de proprietate îndreptăţite la reconstituire, multe sesizări fiind dirijate spre ANRP (speluncă de hoţi aflată în subordinea Primilor Miniştri care le asigură spatele şi cu care fură împreună si care a devalizat România de sume colosale) care ne răspundea în acelaşi mod. Si excepţiile de neconstituţionalitate a acestei legislaţii invocate şi sustinute direct la CCR s-au prin Avocatul Poporului au fost respinse în mod abuziv. CSM solicitat oficial de către Asociaţie să interpreteze termenul de „Comună” (proprietara terenurilor comunale) a comunicat în Nota 629/2007 că unele instante o consideră UAT, altele formă asociativă de proprietate!!!

Vă precizez faptul că, CL din localităţile cu populaţie preponderent maghiară din toate judeţele din Transilvania şi-au recuperat în întregime aceste composesorate, aceasta fiind o dovadă clară că această politică are numai caracter antiromânesc.
CSM cunoştea (fiind informat) că instanţele dau soluţii corecte numai pentru comunităţile maghiare (pe criterii etnice) dar nu a intreprins nimic pentru intrarea în drepturile legale a milioane de români.

De asemenea, am cerut sprijin în demersurile noastre Ligii Anticorupţie America-România (preot Terhesiu S.), Bisericii Ortodoxe, Presei, Societăţii Civile, toate fără rezultat, acestei instituţii fiind subordonate regimului. Presa care se consideră a patra putere (şi care ne putea susţine pentru a-şi îndeplinii menirea) ne-a susţinut numai formal, fără consistenţă, publicând numai sporadic demersurile noastre.
Deoarece CL au demontat cu acte şi prevederi legale toate minciunile instituţiilor, ca să scape de noi la unison ne-au indreptat spre justiţie (deşi aveau obligaţia legală să-şi indrepte propriile abuzuri) cea mai terfelită şi coruptă instituţie dintre cele enumerate care şterge toate nemerniciile celorlalte instituţii.

In baza actelor de proprietate (cu care şi-au dovedit dreptul de a promova aceste acţiuni, calitatea procesuală activă), CL au cerut în instanţă anularea actelor de proprietate ilegale ale UAT pentru aceste terenuri dar la comanda coordonatorilor din umbră ai acestei politici criminale, instituţiile juridice au respins toate acţiunile în justiţie ale acestora (zeci de acţiuni numai în Maramureş) ca să nu existe un precedent, apelând la cele mai josnice tertipuri ca să nu verifice legalitatea actelor de proprietate (vizibil ilegale şi pentru un novice) ale UAT, invocând şi admitând excepţia lipsei interesului (şi implicit a calităţii procesuale active) de a cere verificarea legalităţii actelor UAT pentru aceste terenuri, considerând abuziv că acestea au aparţinut unei ipotetice UAT „comună” şi nu unei forme asociative de proprietate cum ne-am prezentat şi cum este prevăzut în textul legii.

Primarii din toate localităţile s-au opus prin orice mijloace ca terenurile comunale să revină proprietarilor de drept!
Acestia ştiau, că terenurile aparţin CL şi că vor ajunge la străini în baza Legii 165. Şi aceştia au jurat credinţă şi loialitate cetăţenilor din unităţile pe care cu necinste le păstoresc, iar Curtea Constituţională a României a avizat favorabil această legislaţie neconstituţională şi pentru un profan şi a respins abuziv excepţiile de neconstituţionalitate a acestei legislaţii înaintate de CL. Motiv pentru care am înaintat plângere penală împotriva tuturor judecătorilor care au activat în această instituţie în ultimii 25 de ani (anexată), muşamalizată la rândul ei.

La susţinerea excepţiei am fot întâmpinaţi de Augustin Zegrean, preşedintele CCR: „ Voi acolo în Ardeal nu v-aţi săturat încă de pământ?”

Precizez, în demonstrarea dreptului de proprietate al CL asupra terenurilor comunale se impune subliniată legea privind măsurarea terenurilor din împroprietăriri din Basarabia, citez: „Imaşul astfel măsurat aparţine membrilor comunităţii…”.
UAT care deţin ilegal aceste terenuri (întrucât aşa cum v-am precizat nu erau îndreptăţite la reconstituire a dreptului de proprietate pentru aceste terenuri in baza acestor legi întrucât nu le-au deţinut niciodată), au încasat ilegal peste 3 miliarde Euro ca subvenţii europene (bani pe care Statul Roman ar putea fi obligat să-i returneze, dar pe care i-au împărţit până la cele mai înalte nivele, acesti bani reveneau CL) si defriseaza padurile detinute ilegal, infracţiuni sesizate la toate instituţiile dar ignorate, iar ministrul pădurilor afirmă că e necesar un înlocuitor al lemnului???, după ce au distrus toate pădurile comunale.
De asemenea UAT vand, concesioneaza la străini aceste terenuri (pentru a li se pierde urma) fără să-i intereseze că acestea vor reveni adevăratilor proprietari (CL detin acte de proprietate) intrucat actele de proprietate ilegale sunt lovite de nulitate absoluta.
Dar tinta finală de atribuire a terenurilor CL la străini (şi desfiinţarea lor) a fost legiferată prin Legea 165/2013 În baza căreia la art. 6 Primăriile şi Prefecturile din toată ţara (cele care s-au opus cu înverşunare ca aceste terenuri să ajungă la proprietarii de drept) au identificat aceste terenuri şi le-au dat ca disponibile (mii de hectare fiind înstrăinate deja) pentru a fi atribuite gratuit aşa-zişilor deposedaţi de regimul comunist (în majoritate străini) iar în baza art. 12 comunităţile se vor exprima prin referendum asupra păstrării categoriei de folosinţă după ce vor fi înstrăinate!!! Propriile terenuri pentru care au acte de proprietate.

Mai multă batjocură şi umilinţă nu încape!

Tot lege neconstituţională din orice punct ar fi privită întrucât prevede exproprierea fără cauză de utilitate publică şi dreptă despăgubire a unui proprietar prezumat de bună credinţă (UAT), de la care mai puteam spera să ne recuperăm terenurile.

Nici faptul că am formulat plângeri penale împotriva celor care au respins abuziv cererile legitime ale CL (anexate, toate respinse) nu i-a determinat să respecte legea, aceasta fiind încă o dovadă că executa la comandă unică aceste acţiuni şi că au siguranţa că orice abuzuri ar face, sunt acoperiţi de Instituţiile Juridice Superioare (parchete, CSM). Un teren al comunei politice Bârgău a ajuns tocmai în proprietatea unor cetăţeni din Budapesta care nu au nici o legătură cu satul Bârgău. Or la cine, numai nu românilor.
Pentru informare puteţi apela Primăria Cicîrlău, Tel: 0262 481 002

Intr-o ţară normală toţi ar fi daţi afară, şi aceste instituţii desfiinţate pentru activitate antiromânească.
Daca numai una dintre institutiile enumerate, de la Primaria Cicîrlău (şi aceasta şi-a făcut acte false) la Administraţia Prezidenţială, îşi făcea datoria conform legii si al jurământului depus, demasca si oprea aceste abuzuri.
Dar toate, absolut toate institutiile Statului Roman acţionează la ordinele superiorilor, astfel ca batjocorirea romanilor la orice nivel este o obisnuinta, o moda practicata in toate institutiile, Statului Roman, acestia mimand, prefăcându-se ca-si indeplinesc indatoririle pentru care sunt gras remunerati, acesta fiind un principiu, mod de lucru al tuturor institutiilor, de fapt sunt renumeraţi de superiori pentru activitatea antiromânească..
De altefel, Toni Greblă când deţinea funcţia de Preşedinte a Comisiei Juridice din Senat, a afirmat clar: ,,Orice argumente aţi aduce, terenurile comunelor politice nu vor mai reveni niciodată CL”, această poziţie aducându-i avansarea la CCR. Ce lege, deontologie profesională, pentru ei nu există aşa ceva.
Prin această politică antinaţională regimul a desfiinţat deliberat CL (care a unit românii de-a lungul secolelor) pentru a elimina orice formă de asociere care se putea opune politicii antiromâneşti.
Semnificativ în demonstrarea implicării şi coordonării tuturor instituţiilor statului în aceste acţiuni criminale o reprezintă modul de muşamalizare a însuşirii ilegale de către UAT a pădurilor comunale grănicereşti care reveneau CL (îndreptăţite la reconstituire în baza Legii 1/2000 art. 26 alin. 1) la care a participat personal şi actualul Ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, când deţinea funcţia de judecător la CCR.
Întrucât formele asociative îşi revendicau dreptul la aceste păduri, conform legii, solicitând totodată si anularea titlurilor de proprietate emise ilegal in favoarea UAT, s-a realizat următoarea înscenare incredibila, cum nu s-a mai văzut, vă rog mult să verificaţi, este incredibilă.
Astfel, Parlamentul emite legea 400/2002 care prevede ca padurile graniceresti la care sunt îndreptăţite CL în baza Legii 1/2000 Art. 26 vor fi impartite in parti egale cu UAT, lege neconstitutionala, incalcandu-se prevederile art. 44 din Constitutie (intrucat prevede o expropriere fara cauza de utilitate publica si dreapta despagubire a CL), primind totusi avizul de constitutionalitate al CCR!!!
In baza acestui scenariu, Primaria Marisel invoca exceptia de neconstitutionalitate a acestei legi, “intrucat este neconstitutionala exproprierea fara cauza de utilitate publica si dreapta despagubire a ½ din proprietatea UAT in favoarea Asociatiilor”, cand legea 400 prevede exact invers, asa cum am aratat.
Toţi cei atraşi în această “lucrătură” făcută împotriva drepturilor constituţionale şi legale ale comunităţilor locale din zona grănicerească: comisii locale si judeţene de fond funciar, primarii, Judecătoria Vatra Dornei, Curtea Constituţională, Avocatul Poporului, Parlamentul şi Guvernul României, deşi aveau obligaţia să verifice, au avizat fără nici o verificare excepţia de neconstituţionalitate a legii 400, numai astfel se explică faptul că reprezentantii acestor instituţii formate din pleiade de jurişti nu au văzut (s-au făcut ca nu văd) că excepţia de neconstituţionalitate în baza căreia a fost anulată legea 400/2002 a fost formulată în mod tendenţios greşit de Primăria Mărişel. Excepţia admisă de CCR prin Decizia 603/2008!!! In baza căreia toate solicitările CL pentru aceste păduri au fost respinse, contrar legii, dar pentru instituţiile statului nu există lege. Din siguranţa cu care au acţionat toate instituţiile statului împotriva cetăţenilor români se desprinde o concluzie fără echivoc. Aceste acţiuni antiromâneşti ale instituţiilor au o coordonare unică, partea juridică fiind reprezentată de însăşi miniştrii justiţiei, actualul ministru recunoaşte, în baza dovezilor, că de-a lungul anilor au existat înţelegeri (protocoale) cu instituţiile statului. Împotriva românilor, bineînţeles. Acesta este stat de drept? Stat mafiot antiromânesc.

Întrucât în urma acestor abuzuri generalizate, nici o parcelă nu este restituită corespunzător la nivelul ţării (aceasta în timp ce regimul face publicitate la intabulări gratuite) tot procesul de restituire şi toate intabulările efectuate ar trebui anulate şi refăcute în conformitate cu prevederile legale (când au eliminat prima mejdă, toate parcelele ulterioare sunt amplasate greşit) de terenurile aparţinând comunelor politice (care au existat în toate localităţile ţării) nici măcar nu se mai aminteşte, ca şi când nu ar fi existat, deşi sunt prevăzute expres în textul Legii 1/2000.

Multitudinea abuzurilor împotriva proprietarilor de drept prin care s-a redus prin orice mijloace suprafaţa restituită, ne îndreptăţeşte să afirmăm fără riscul de a greşi că face parte din politica regimului de forţare prin orice mijloace a ţăranilor români să-şi vândă terenurile la străini (cum nu s-a făcut în nici o ţară) motiv pentru care şi legea 17/2014 este neconstituţională. Preşedintele comisiei agricole din Cameră, Alexandru Stănescu, întrebat fiind despre stadiul vânzării României la străini a evitat răspunsul referindu-se la dreptul de preempţiune (întâietate la cumpărare???!!!), arătând că după emiterea acestei legi (undeva la toamnă, poate se va termina vânzarea şi nu va mai fi necesară legea) va fi frânată vânzarea… La întrebarea cât s-a vândut, a răspuns că nu ştie exact, că va întreba guvernul, se vorbeşte de 50% din arabil… câtă ipocrizie! Prin astfel de manevre poporul român a fost adus premeditat în stare de letargie, inconştienţă, delăsare, paralizie colectivă, autoinhibare care a cuprins toată populaţia României care nu mai este capabilă nici măcar să-şi ridice vocea şi să demaşte această crimă care se petrece sub ochii ei, considerându-l un subiect tabu.
„Un popor care acceptă un regim criminal este copărtaş la propria-i asasinare singura”! – afirma Winston Churchill în sec al XX-lea. Această nepăsare va fi plătită, dacă nu de noi, de urmaşii noştri care ne vor blestema pentru moştenirea pe care le-o lăsăm. Preocupare fiind supravieţuirea ca individ pentru aceasta fiind în stare să-şi calce în picioare proprii semeni (stadiu în care au fost aduşi oamenii în filmul de ficţiune Planeta Maimuţelor).
Mă întreb cum se uită populaţia matură, pensionarii (ale căror venituri provin în bună parte din vânzarea, amanetarea şi distrugerea României) în ochii tinerei generaţii a căror ţară a scos-o la vânzare o gaşcă de ticăloşi cu acordul tacit al celor care ar trebui să o apere.
Deoarece toate cererile bine documentate ale asociaţiei de constatare a neconstituţionalităţii acestor legi au fost respinse abuziv de către această instituţie infracţională CCR la comandă politică, solicităm public Preşedintelui României Klaus Iohannis să solicite personal neconstituţionalitatea acestor legi în baza motivelor arătate. De asemenea solicităm preşedintelui să anuleze şi să blocheze imediat orice tranzacţie cu pământul României, întrucât dacă tot se vinde această ţară, măcar să se facă în baza unor legi constituţionale.
Deoarece ţara noastră a fost trădată la toate nivelele singura speranţă de salvare este diaspora românească care are şi obligaţii faţă de acest pământ ca să nu ajungă la repatriere „străini în ţară străină.”

Baia Mare, la 31.08.2018

Preşedinte,
Cozmuţa Gheorghe

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentACUZ!
Articolul următorDe ce tace Academia?
Acum sunt un jurnalist pe barba mea, freelancer cum zice englezul, inainte cu activitate internationala intre 1991-2001 la Radio Europa Libera (RFE/RL), BBC World Service, DW, unde am desfasurat concomitent activitatea de corespondent pentru Romania, RFE/RL-BBC 1992-1997, RFE/RL-BBC-DW 1994-1997. Am fondat, finantat si editat primele 2 publicatii din istoria orasului Viseu de Sus, ”COMUNICATOR,” respectiv, ”CRONICA VISEUANA”. In curand voi porni un post de radio international pe net: www.radiocertitudinea.ro ”Emite muzica si iubire”. Sunt membru al Uniunii Ziaristilor profesionisti din Romania -UZPR, și în evidența Federatiei Internationale a Jurnalistilor -FIJ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here