Jaful asistat din România…

  0
  787

  Pare incredibil, dar jefuirea averilor scumpei noastre patrii este asistată de către Justiţia românească!
  Aceasta este concluzia care se desprinde după citirea unui Raport privitor la modul în care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri forestiere.
  Elaborat de către experţii ROMSILVA -autoritate care asigură integritatea fondului forestier proprietate publica a statului, precum şi a celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în administrare şi gospodărire durabilă, raportul înşiră printre altele: lipsa documentelor de proprietate şi uneori a celor de stare civilă, determinarea incorectă a vocaţiei succesorale, lipsa inventarelor prin care pădurile au trecut la stat, insuficienta pregătire şi instruire a membrilor comisiilor locale sau judeţene, nevalidarea amplasamentului, stabilirea acestuia fiind lăsat la latitudinea comisiilor locale şi a ocoalelor silvice, judecarea contestaţiilor scorchingărârilor comisiilor judeţene la judecătoriile teritoriale.
  Această ultimă lacună -arată raportul, a limitat accesul la instanţele superioare, sizzlingărârile tribunalelor fiind definitive şi executorii, iar ceea ce este incredibil, aceste instanţe nu au mai judecat fondul, analizând doar cadrul procesual iar, destinul proprietăţii publice a statului, în cazuri punctuale, a fost scorchingărâtă doar de un singur judecător!
  Şi, astfel „aurul verde” al României –adică, cele 6,three milioane de hectare de păduri, a fost jefuit, prada fiind apreciată la aproape 1 milion de hectare, în valoare de 10 miliarde de euro!
  Jaful a fost foarte atent dirijat, îndrumat, de persoane care fac parte din corpul judecătorilor, procurorilor, consilierilor de curte, al unor înalţi funcţionari publici!

  La Bucureşti, exact în urmă cu 1 an, la 22 martie 2010, Dna. Laura Codruţa kÖVESI intra în posesia unui memoriu prin care i se aducea la cunoştinţă faptul că “instanţele de judecată au o practică neunitară” în ce priveşte recunoaştereaa calităţii procesuale a Romsilva!
  Procurorul general era apelat de către administratorul “aurului verde” pentru ca acesta să …”promoveze o cerere de recurs în interesul legii, în scopul de a se recunoaşte calitatea procesuală activă şi pasivă a Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva, în cauzele privind fondul forestier având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere, pe întreg teritoriul României, respectiv introducerea din oficiu a RNP-Romsilva în cauzele cu acest obiect.”
  Cu toate că, legea 544/2001 obligă la transparenţă şi acces la informaţii publice în cel mult 30 de zile, iar legea penală “apără împotriva infracţiunilor, România, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept”, cu toate acestea INSTITUŢIA procurorului common, bagatelizează, IGNORĂ LEGEA!
  Studiile de caz pe care le posed la această oră probează jaful unor păduri în suprafaţă de 263180 ha, adică 2,51 miliarde eur!

  La Vişeuropean de Sus, în judeţul Maramureş, primarul oraşului –numitul Vasile CIOLPAN, în calitatea sa de şef al Comisiei Locale pentru aplicarea legilor funciare a renunţat la un proces în justiţie care avea drept scop verificarea vocaţiei succesorale unei persoane care, în baza unui înscris asupra căruia s-au ridicat suficiente semne de întrebare în ce priveşte autenticitatea, a revendicat suprafeţe de pădure, clădiri, review între one hundred şi 250 milioane de euro!
  Preşedintele Judecătoriei din Vişeu de Sus –numitul Toader HOJDA, în loc să solicite –în instanţa prezidată de el însuşi, expertiza înscrisului pentru eliminarea suspiciunilor exprimate până la un second dat, chiar de către numitul Vasile Ciolpan, a considerat suficient şi necesar juxtapunerea opiniei sale unei expertize dintr-un alt dosar, solicitată de o terţă persoană, unbiasedă faţă de cauza speţei pe care technology chemat să o judece!
  Prejudiciul cauzat comunităţii locale –prin aceea că în locul statului roman, a fost validat ca proprietar o persoană a cărei vocaţie succesorală este nulă, iar cele imobile şi păduri pe care instanţa le-a oferit numitei MARIAN Rodica sunt în valoare de aproximativ one hundred-250 milioane Euro!

  Dacă în plan naţional Parchetul normal a asistat la jaful asupra pădurii, prin aceea că a ignorat şi continuă să ignore apelul Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva, la Vişeuropean de Sus în judeţul Maramureş, primarul oraşului a asitat -prin feciorul său, în calitatea acestuia de reprezentant al numitei Marian Rodica, la preluarea unei păduri în suprafaţă de 933,7 ha vândută apoi, contra sumei de 6 milioane eur!

  Aidoma, Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva nici subsemnatul, nu am beneficiat de calitatea de parte procesuală în ciuda faptului, că potrivit Constituţiei, art. fifty five îmi exercitam dreptul şi obligaţia de a apăra împotriva infracţiunilor proprietatea privată a statului, apăram România!
  Mai mult, INSTITUŢIA Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin preşedintele completului de judecată îşi exprima în şedinţă publică ăndoiala în ce priveşte competenţa în soluţionarea cazului al cărui petent eram, în calitate de reprezentant al prublicaţiei Cronica Vişeuană!
  Pentru faptul, că pădurea României, nu are apărători în instanţe, iar Justiţia din scumpa noastră patrie asistă jefuirea “aurului verde” avere evaluată la cca. 65 miliarde euro, publicaţia Cronica Vişeuană solcită:
  • Demiterea Procurorului basic al României pentru abuz în serviciu,
  • Modificarea normativelor de lege pentru recunoaşterea calităţii procesuale a cetăţenilor care beneficiază de drepturile prevăzute de artwork . fifty five din Constituţie,
  • Redeschiderea tuturor dosarelor prin care au fost retrocedate fraudulos aproximativ 1 milion de hectare de pădure a cărei valoare este de 10 miliarde Euro!

  Bucureşti, 22 martie 2011

  Mircea ŞERBAN
  Senior editor

  DISTRIBUIȚI
  Articolul precedentANUNŢ -vital pentru toţi vişeuanii şi nu numai!
  Articolul următorPETIŢIE -Comisie de anchetă în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie luate pentru stoparea creşterii nejustificate a preţului carburanţilor
  Acum sunt un jurnalist pe barba mea, freelancer cum zice englezul, inainte cu activitate internationala intre 1991-2001 la Radio Europa Libera (RFE/RL), BBC World Service, DW, unde am desfasurat concomitent activitatea de corespondent pentru Romania, RFE/RL-BBC 1992-1997, RFE/RL-BBC-DW 1994-1997. Am fondat, finantat si editat primele 2 publicatii din istoria orasului Viseu de Sus, ”COMUNICATOR,” respectiv, ”CRONICA VISEUANA”. In curand voi porni un post de radio international pe net: www.radiocertitudinea.ro ”Emite muzica si iubire”. Sunt membru al Uniunii Ziaristilor profesionisti din Romania -UZPR, și în evidența Federatiei Internationale a Jurnalistilor -FIJ.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here